ИЗДВОЈЕНО

Донесена нова наредба о регулисању рада на подручју Дервенте

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији града Дервента (“Службени гласник града Дервента“, број 14/21), чланa 89. став 3. Статута града Дервента (“Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 98-1/21 од 13.09.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Дервенте доноси

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији Дервенте

 • У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и спасавања становништва од 13.02021. до 27.09.2021. године забрањују се:
 1. сва јавна окупљања у групама већим од 120 лицa,
 2. сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.
 • Од 13.09.2021. до 27.09.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 24:00 часа:
 1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
 2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
 • Изузетно од тачке 2), подтачке 1. ове Наредбе од 13.09.2021. до 27.09.2021. године, у периоду од 06:00 до 02:00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Од 13.09.2021. до 27.09.2021. године у периоду од 24:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 • Од 13.09.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 часа наредног дана а изузетно од тачке 1), подтачке 1. ове наредбе, дозвољавају се:
 1. такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“,
 2. организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Задужују се све васпитно-образовне установе на подручју Града Дервента, да у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској, редовно обавјештавају Министарство просвјете и културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину.
 • Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 7) ове наредбе може да обухвата све школе на подручју одређене јединице локалне самоуправе или само одређене школе са или без подручних одјељења.
 • Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
 • Изузетно од тачке 9) ове наредбе обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 1. дјеца млађа од седам година,
 2. лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 3. лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских

објеката.

 • Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 • Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 9) ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.
 • Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 1. услуге пружају заштићени маском,
 2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3. обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 4. се придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
 5. одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 • Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
 1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
 2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Градска управа дужна је организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у градској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.
 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Град организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
 • Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове Града Дервента.
 • Наређује се Градском штабу за ванредне ситуације Града Дервента да у случају погоршања епидемиолошке ситуације на територији града донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији Града Дервента, те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.
 • Непоштовање мјера забране и ограничења из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).
 • Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењује уз ову наредбу.
 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Дервента, број: 02-140-31/21 од септембра 2021. године.
 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Града Дервента“.

Број: 02-140-32/21                   ГРАДОНАЧЕЛНИК

14. септембар 2021.                  Милорад Симић

Related posts

УРУЧЕНА ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА РОДИТЕЉСКОЈ КУЋИ

admin

Будуће средњошколце очекују већ позната занимања

admin

БИВШИ ДИРЕКТОР „УНИСА“ ОШТЕТИО РС ЗА 3,5 МИЛИОНА КМ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još