ИЗДВОЈЕНОНовости

ДОНЕСЕНА НОВА НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 56-1/20 од 21.09.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији општине Дервента

 

 • У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и заштите и спасавања становништва до 12. октобра 2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична организована окупљања.
 • До 12. октобра године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од шест до 24 часа.
 • Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
 • До 12. октобра године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама  прописаним од стране Институт за јавно здравство Републике Српске за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 • Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве ( биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
 • организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране Института за јавно здравство Републике Српске са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
 • на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са Упутством Института за јавно здравство Републике Српске.
 • Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 • на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до осам часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења

дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престају да важе Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-32/20 од 15. септембра 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-33/20                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 22. септембар 2020.        Милорад  Симић

Related posts

Припремни програм за
будуће првачиће од 1. марта

Derventski List

КРЕЋЕ ИЗГРАДЊА ПАРКА „9. ЈАНУАР“

admin

ПОКЛОНИ ЗА ВЈЕРНО ДРУГОВАЊЕ СА КЊИГОМ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još