ИЗДВОЈЕНОНовости

Донесена нова Наредба о регулисању рада у Дервенти

ГРАД ДЕРВЕНТА

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 69-1/21 од 04.03.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Дервенте, доноси

 

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији Града Дервента

 

 • У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и спасавања становништва дo 11. марта 2021. године забрањују се:
 1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
 2. сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
 3. рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 4. организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће.
 • Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 • Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 • Изузетно од тачке 2., обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 1. дјеца млађа од 7 година живота,
 2. лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 3. лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
 • Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 1. услуге пружају заштићени маском,
 2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3. обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 4. придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
 • До 11.03.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
 • До 11.03. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
 • До 11.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
 • До 11.03. године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да се број истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50 посјетилаца.
 • До 11.03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 • Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
 1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
 2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Градска управа дужна је организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Градској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.
 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Град организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
 • Непоштовање мјера забране из тачке 1. i ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).
 • Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.
 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 20. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Градског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.
 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења

дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-3/21 од 23. фебруара 2021. године.
 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Града Дервента“.

 

Број: 02-140-4/21                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 05. март 2021. године                                             Милорад Симић

Related posts

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА

admin

У току пријаве старијих особа за вакцинацију

admin

Међу кандидатима за начелнике већ позната, али и нова имена

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!