ИЗДВОЈЕНОНовости

Донесена нова наредба о регулисању рада у Дервенти

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Дервенте (“Службени гласник Дервенте“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 70-1/21 од 11. марта 2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Дервенте, доноси

 НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији града Дервента

 

 • У циљу спрјечавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и спасавања становништва дo 18. марта 2021. године забрањују се:
 1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
 2. сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
 3. рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 4. организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће.

 

 • Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

 

 • Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

 

 • Изузетно од тачке 2., обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 1. дјеца млађа од 7 година живота,
 2. лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 3. лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

 

 • Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 1. услуге пружају заштићени маском,
 2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3. обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 4. придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

 

 • До 18. марта 2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од шест до 22 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).

 

 • До 18. марта године ограничава се радно вријеме у периоду од шест до 22 часа свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 

 • До 18. марта 2021. године, у периоду од 22 до шест часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

 

 • До 18. марта године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да се број истих одређује у складу са важећим препорукама ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50 посјетилаца.

 

 • До 18. марта 2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.

 

 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

 

 • Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
 1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
 2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

 

 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Градска управа дужна је организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Градској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Град организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

 

 • Непоштовање мјера забране из тачке 1. i ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).

 

 • Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 20. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Градског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења

дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-4/21 од 05. марта 2021. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Града Дервента“.

 

Број: 02-140-5/21                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 12. март 2021. године                                 Милорад Симић

Related posts

НОВИ КАПАЦИТЕТИ КРУНА НА 25 ГОДИНА РАДА „ФРУКТА ТРЕЈДА“

admin

Санитарни прегледи биће организовани 23. новембра

admin

Ближи се почетак
проширења вртића „Трол“

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!