Конкурси

Конкурс – Одбор за питања омладине и младих

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Комисија за избор и именовање

 

На основу члана 22. став 4. Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 98/04, 119/08 и 1/12), члана 75. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 9/17) и члана 2. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за питања омладине и младих Скупштине општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 3/21),  Комисија за избор и именовање Скупштине општине расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за  избор и  именовање два члана Одбора за питања омладине и младих Скупштине општине Дервента

I

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Дервента (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни конкурс за избор и именовање два члана Одбора за питања омладине и младих Скупштине општине Дервента.

II

Надлежности Одбора за питања омладине и младих:   

       

– предлаже Скупштини средњорочни и краткорочни план омладинске политике за подручје општине;

– разматра приједлог и даје мишљење о организовању омладинских манифестација од интереса за општину;

– прати стање и појаве у животу и раду младих и предлаже Скупштини програме и мјере за дјеловање општинских органа и служби у овој области;

– ради на сузбијању малољетничке делинквенције, наркоманије и других токсикоманија, иницира покретање пројеката и реализацију активности на превентивном дјеловању међу младима;

– предлаже програме креативног ангажовања и едукације младих у области културе, спорта и других активности;

– остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве питањима младих, без обзира да ли ове организације дјелују на професионалној или волонтерској основи и

– обавља и друге послове из ове области на основу одлука Скупштине.

III

Мандат:

Чланови Одбора за питања омладине и младих именују се  на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

IV

Кандидат за члана Одбора за питања омладине и младих треба испуњавати сљедеће критеријуме:

– да је из реда омладине и младих старости од 15 до навршених 30 година живота;

– да има пријављено пребивалиште на подручју општине Дервента;

– да је члан омладинске организације регистроване у омладинском регистру општине Дервента и

–  да је активан учесник у омладинским активностима које су усмјерене ка унапређењу положаја младих и њиховом оснаживању за активно учешће у друштву;

V

У циљу доказивања испуњавања напријед утврђених критеријума, кандидат је уз пријаву дужан доставити сљедеће документе:

– доказ о пријави пребивалишта на подручју општине Дервента;

– потврду или чланску карту омладинске организације и

– кратку биографију о активностима у омладинској организацији у складу са       програмским циљевима утврђеним статутом организације.

 

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор и именовање ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  јавног конкурса у Дервентском листу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на јавни конкурс са потребним документима подносе се у запечаћеним ковертама са назнаком „Не отварај“ на адресу: Скупштина општине Дервента, Комисија за избор и именовање, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента или лично путем протокола Општинске управе Дервента.

VII

Јавни конкурс ће бити објављен у Дервентском листу, на огласној табли Општинске управе Дервента и на званичној интернет страници општине Дервента.

 

Број:01-022-28/21

Датум: 28. јануар 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК

Комисије за избор и именовање

Славко Томаш

 

 

 

Related posts

Нацрт одлуке о измјенама и допунама Статута града Дервента

admin

НА СНАГУ СТУПИЛА ДВА АКТА

admin

ВАТРОГАСЦИ ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još