ИЗДВОЈЕНО

На снази нова наредба о регулисању рада у Дервенти

На основу члана 45. T. б),  г)  и  з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“ број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 71-1/21 од 26.03.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Дервенте, доноси

НАРЕДБУ

о провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона (COVID-19) на територији града Дервента

 

 1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и спасавања становништва од 29. марта до 5. априла 2021. године забрањују се:
 • сва јавна окупљања у групама већим од 30 лицa,
 • сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),

3) рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-билдинг клубови и слични обjeкти) и културно-умјетничким друштвима,

4) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,

5) рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност ( бензинске пумпе, станице и др.) изузев објеката из тачке 2. ове наредбе,

6) рад базенима, ,,wellness“ и спа центрима,

7) рад скијалиштима и скијашким центрима,

8) рад трговачким центрима и субјектима који послују у оквиру трговачког центра изузев апотека и субјеката чија је претежна дјелатност трговина прехрамбеним производима као и субјеката који послују у просторима који  имају засебан улаз у односу на улаз трговачког центра без обзира на врсту дјелатности коју обављају,

9) рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,

10) активности унутар установа културе које подразумјевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

 1. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа само гостима којима пружају услуге смјешатаја.
 2. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа, универзитета и установа за образовање одраслих у Републици Српској уз обавезу организовања наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
 3. Задужују се ресорна министарства да проведу контролу спровођења Инструкције о начину одржавања наставе на даљину из тачке 3. ове наредбе.
 4. У периоду од 29.03. до 05.04.2021. године, школе страних језика и удружења грађана која пружају неформалне обуке за дјецу и ученике, као и ауто школе дужне су да наставу и активности које захтијевају рад са више људи у групи (предавања, обуке прве помоћи и сл.) организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
 5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 6. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
 7. Изузетно од тачке 5., обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 • дјеца млађа од 7 година живота,
 • лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 • лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
 1. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 • услуге пружају заштићени маском,
 • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 • обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 • се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
 • обезбиједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.
 1. Изузетно од тачке 1. подтачка 5. од 29.03. до 05.04.2021.године у периоду од 06:00 до 22:00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пиће као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

11.Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност искључиво путем шалтерског услуживања.

12.Од 29.03. до 05.04.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим привредним субјектима продаја алкохолних пића.

13.Од 29.03. до 05.04.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

 1. Од 29.03. до 05.04.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.
 2. Од 29.03. до 05.04.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за сједење.
 3. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 4. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од       стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 2. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 • на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно –образовне установе требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
 2. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 3. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске“, број:121/12 и 46/17) а због погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.
 4. Наређује се Стручно-оперативном тиму Републичког штаба за ванредне ситуације да свакодневно одржава сједнице, анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за ванредне ситуације.
 5. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).
 6. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.
 7. Ова Наредба ступа на снагу 29.03.2021.године и објавиће се у “Службеном гласнику Града Дервента“.
 8. Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији Града Дервента, број: 02-140-7/21 од 22. марта 2021. године.

 

 

 

Број: 02-140- 8 /21                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 29. март 2021. године                        Милорад Симић

Related posts

Помоћ да се кућа оспособи стиже од општине и суграђана

admin

ДОГОДИНЕ ОСВЕШТАЊЕ СТАРЕ ЦРКВЕ

admin

Градоначелнику уручен Орден Светог краља Драгутина

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Које теме бисте вољели да буду заступљеније у Дервентском листу:

Хвала што сте гласали!