Конкурси

Оглас о давању у закуп
пословног простора у „Дому Агићи“

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

На основу члана 2. Одлуке о давању у закуп пословног простора у згради „Дом Агићи“ изграђеног на парцели означеној као к.ч. 104/1 КО Дервентски Луг, прикупљањем писаних понуда јавним оглашавањем („Службени гласник града Дервента“, број 18/22) и члана 10. Одлуке о пословним просторијама и гаражама у својини града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 16/22), градоначелник Дервенте објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

о давању у закуп

пословног простора у згради „Дом Агићи“

изграђеног на парцели означеној као к.ч. 104/1 КО

Дервентски Луг

I

Град Дервента даје у закуп пословни простор у згради „Дом Агићи“ изграђен на парцели означеној као к.ч. 104/1 КО Дервентски Луг прикупљањем писаних понуда јавним оглашавањем (у даљем тексту: пословни простор), укупне површине120 м2.

II

Поступак за давање у закуп ће се вршити прибављањем писаних понуда.

III

Почетна минимална цијена мјесечне закупнине пословног простора  износи 250 КМ без урачунатог ПДВ-а.

IV

Право учешћа у поступку давања у закуп имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о положеној кауцији у износу од 300 КМ, то јесте десет одсто од почетне годишње закупнине пословног простора (без ПДВ-а) и копију пословног рачуна.

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора града Дервента број 5550080025200323 отворен код „Нове банке“ а.д. Бањалука.

V

Рок за достављање  понуда истиче 17. фебруара 2023. године у 12 часова. 

Понуде се достављају у затвореној коверти путем поште или у Шалтер – сали Градске управе на адресу: Град Дервента – градоначелник, Комисија за давање у закуп пословних просторија и гаража, Трг ослобођења број 3, са јасном назнаком: „Пријава на јавни оглас о давању у закуп пословног простора у згради „Дом Агићи“ – НЕ ОТВАРАЈ.

VI

Јавно отварање благовремено приспјелих понуда обавиће Комисија 17. фебруара 2023. године у 13 часова у Конференцијској сали Градске управе.

Понуде које стигну послије овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Комисија у року од седам дана од отварања понуда, послије чега ће у писменој форми обавијестити све учеснике.

VII

Са најповољнијим понуђачем градоначелник ће закључити уговор о закупу на период од пет година.

Уговором о закупу регулисаће се уговорни односи између уговарача.

VIII

Понуђач који је стекао услове за закључење уговора о закупу, а одустане од закључења уговора, губи право на враћање кауције.

Понуђач који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање уплаћене кауције.

IX

Јавни оглас ће бити објављен у Дервентском листу, на интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

X

Детаљније информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за стамбено – комуналне послове сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова или на телефон број: 053/315-142.

Број: 02-374-8/23       

Датум: 26. јануар 2023. године  

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                         Милорад Симић

Related posts

Донесена нова наредба о регулисању рада на подручју града

admin

Конкурс за именовање једног члана Управног одбора „Трола“

admin

Јавни позив за додјелу средстава
јавним предузећима и установама

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još

Коју врсту манифестација у граду најрадије посјећујете: