Конкурси

КОМУНАЛАЦ – ЛИЦИТАЦИЈА

„КОМУНАЛАЦ“

а.д. Дервента

 

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента бр. 548/20 од 15. јула 2020. године директор друштва објављује:

 

О Г Л А С

о продаји дијела основних средстава

 

 1. I. Предмет продаје

Путем усменог јавног надметања (лицитације) обавиће се продаја основних средстава у власништву „Комуналац“ а.д. Дервента са сљедећим каректеристикама:

 1. Путнички аутомобил марке „HYUNDAI“, година производње 2001, у исправном стању. Почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 1.500,00 КМ;
 2. 2. Теретно возило марке „RENAULT“, година производње 1998, у неисправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 500,00 КМ;
 3. 3. Путнички аутомобил марке „CITROEN“, година производње 1994, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 400,00 КМ;
 4. 4. Косилица парковска марке „Villager, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 50,00 КМ;
 5. 5. Цистерна пластична запремине 1.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 70,00 КМ;
 6. 6. Цистерна лимена за гориво запремине 2.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 300,00 КМ;
 7. 7. Цистерна лимена за гориво запремине 2.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 300,00 КМ.

 

 1. II. Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у шалтер сали „Комуналац“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (уплата кауције се може извршити на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента) у износу од десет одсто почетне продајне цијене без ПДВ-а за свако основно средство за које се пријављују, на дан одржавања лицитације 7. августа 2020.године у времену од 11 до 11.45 часова у шалтер сали  „Комуналац“ а.д. Дервента.

 

III. Преглед основних средстава

Сва заинтересована лица могу прегледати основна средстава која су предмет лицитације сваким радним даном од дана објављиваља огласа о лицитацији до 7. августа 2020.године у периоду од осам до 12 часова. Контакт особа Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

 

 1. IV. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Усмено јавно надметање (лицитација) одржаће се 7. августа 2020.године у 12 часова у просторијама управе „Комуналац“ а.д. Дервента, Улица Његошева бр. 1. Почетне лицитационе цијене за свако основно средство су исказане у ставци I. Предмет продаје.

 

 1. IV. Садржај пријаве (документација за учешће)

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о извршеној уплати кауције (издаје се на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента приликом уплате кауције).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица

 

 1. VI. Ток лицитације

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

 

VII. Обавезе купца

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналац“ а.д. Дервента, на жиро рачун број 5620050000044482 код НЛБ Развојне банке а.д. у року од осам (осам) дана од дана издавања фактуре. У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто. Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате цијене. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто неће бити враћена, а „Комуналац“ а.д. Дервента задржава право додијелити уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

 

VIII. Додатне информације

Свим учесницима у лицитацији који не буду изабрани као најповољнији понуђачи, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас за продају биће објављен у Дервентском листу, огласној табли „Комуналац“ а.д. Дервента и званичној интернет страници друштва  www.komunalacderventa.ba

Текст овог јавног огласа заинтересована лица могу преузети на протоколу „Комуналац“ а.д. Дервента.

 

Директор

Денис Пијетловић

Related posts

КОНКУРС – ДОМ ЗДРАВЉА

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ БОРЦИ

admin

КОНКУРС – КОЛОР Б

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još