Конкурси

КОМУНАЛАЦ ЛИЦИТАЦИЈА

„КОМУНАЛАЦ“ а.д. Дервента

Датум: 14. септембар 2020.године

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналца“ а.д. Дервента бр. 743/20 од 14. септембра 2020.године директор друштва објављује

О Г Л А С

о другој продаји дијела основних средстава

I

Предмет продаје

 

Путем усменог јавног надметања (лицитације) извршиће се друга продаја основних средстава у власништву „Комуналац“ а.д. Дервента са сљедећим каректеристикама:

  1. Путнички аутомобил марке „HYUNDAI“, година производње 2001, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 1.500,00 КМ.
  2. 2. Теретно возило марке „RENAULT“, година производње 1998, у неисправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 500,00 КМ.
  3. 3. Путнички аутомобил марке „CITROEN“, година производње 1994, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 400,00 КМ.
  4. 4. Косилица парковска марке Villager, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 50,00 КМ.
  5. 5. Цистерна пластична, запремине 1.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 70,00 КМ.
  6. 6. Цистерна лимена за гориво, запремине 2.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 300,00 КМ.
  7. 7. Цистерна лимена за гориво, запремине 2.000 литара, у исправном стању, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 300,00 КМ.

II

Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у шалтер сали „Комуналац“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (кауцијa се може уплатити на благајни „Комуналца“ а.д. Дервента) у износу од десет одсто почетне продајне цијене без ПДВ-а за свако основно средство за које се пријављују, на дан одржавања лицитације 2. октобар 2020.године  у времену од 11 до 11.45 часова у шалтер сали  „Комуналца“ а.д. Дервента.

III

Преглед основних средстава

 

Сва заинтересована лица могу прегледaти основна средства која су предмет лицитације сваким радним даном од дана објављиваља огласа о лицитацији  до 2. октобра 2020. године у периоду од осам до 12 часова. Контакт особа је Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

IV

Вријеме и мјесто одржавања лицитације

 

Усмено јавно надметање (лицитација) одржаће се  2. октобра 2020.године у 12 часова у просторијама управе „Комуналац“ а.д. Дервента Улица Његошева бр. 1. Почетне лицитационе цијене за свако основно средство са исказане у ставци I Предмет продаје.

V

Садржај пријаве (Документација за учешће)

 

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопија рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о извршеној уплати кауције (издаје се на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента приликом уплате кауције);

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица.

VI

Ток лицитације

 

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

VII

Обавезе купца

 

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналца“ а.д. Дервента, на жиро -рачун број 5620050000044482 код НЛБ Развојне банке у року од осам дана од дана издавања фактуре. У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате цијене. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто неће бити враћена, а „Комуналац“ а.д. Дервента задржава право да додијели уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

VIII

Додатне информације

 

Свим учесницима у лицитацији, који не буду изабрани као најповољнији понуђач, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас биће објављен у Дервентском листу, огласној табли „Комуналац“ а.д. Дервента и званичној интернет страници друштва www.komunalacderventa.ba

Текст овог јавног огласа заинтересована лица могу преузети на протоколу „Комуналца“.

 

                                                                             Директор

Денис Пијетловић

Related posts

ЈАВНИ КОНКУРС – „КОЛОР-Б“

admin

Јавни позив за упућивање борачких
категорија на бањско лијечење

Derventski List

Конкурс ватрогасац – спасилац

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još