Мали огласи

„Комуналац“ лицитација

„КОМУНАЛАЦ“ а.д. Дервента

Датум: 9. новембар 2021.године

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента бр. 839/21 од 8. новембра 2021. године директор друштва објављује

О Г Л А С

о продаји дијела основних средстава

 

  1. Предмет продаје

Путем усменог јавног надметања (лицитације) на продају се ставља дио основних средстава у власништву „Комуналца“ а.д. Дервента са сљедећим каректеристикама:

– Булдожер гусјеничар ТГ, модел 140 Б, произвођач „14. октобар“ Крушевац, број шасије 80855, број мотора 188606, година производње 1990, исправно стање. Почетна продајна цијена 16.000 КМ;

– Дио основног средства: Надоградња за камион аутосмећар, произвођач „Ковина“ Високо, са потисном плочом и могућности претовара великих и малих контејнера за отпад, исправно стање, за почетну продајну цијену од 10.000 КМ.

  1. Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у шалтер сали „Комуналца“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (уплата кауције се може извршити на благајни „Комуналца“) у износу од десет одсто почетне продајне цијене без ПДВ-а за основно средство, на дан одржавања лицитације 19. новембра 2021.године  у времену од 11 до 11.45 часова у Шалтер – сали  „Комуналца“.

  1. Преглед основних средстава

Сва заинтересована лица могу прегледати основна средства која су предмет лицитације сваким радним даном од дана објављиваља огласа о лицитацији  до 19. новембра у периоду од осам до 12 часова. Контакт особа је Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

  1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Усмено јавно надметање (лицитација) биће одржано 19. новембра у 12 часова у просторијама управе „Комуналца“ у  Улици Његошева бр. 1. Почетна лицитациона цијена за основна средства је исказана у ставци 1. Предмет продаје.

  1. Садржај пријаве (документација за учешће)

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопија рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о уплаћеној кауцији (издаје се на благајни „Комуналца“ а.д. Дервента приликом уплате кауције).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица

  1. Ток лицитације

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

  1. Обавезе купца

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналца“ на жиро – рачун број 5620050000044482 код „НЛБ Развојне банке“ а.д. у року од осам дана од дана издавања фактуре.

У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто. Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате цијене. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто му се неће вратити, а „Комуналац“ задржава право да додијели уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

  1. Додатне информацијe

Сви учесницима у лицитацији који не буду изабрани као најповољнији понуђач, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас за продају биће објављен у Дервентском листу и на огласној табли „Комуналца“. Текст овог јавног огласа заинтересована лица могу преузети на протоколу „Комуналца“.

Директор

Денис Пијетловић

Related posts

МАЛИ ОГЛАСИ

admin

Мали огласи

Derventski List

ИЗВЈЕШТАЈ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još