ИЗДВОЈЕНОНовости

НОВА НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката
на територији Општине Дервента

1) У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и заштите и спасавања становништва дo 16.11.2020. године забрањују се:
1. сва јавна окупљања у групама већим од 50 лицa,
2. музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
3. сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).

2) Обавезују се грађани да:
1. на отвореном и затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2. у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутства Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

3) Изузетно од подтачке 1. тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета:
1. дјеца млађа од 7 година живота,
2. лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других,
3. лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

4) Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1. услуге пружају заштићени маском,
2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3. обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4. придржавају се упутства Института за јавно здравство Републике Српске за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5) До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.

6) Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 5. ове наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

7) До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8) Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

9) Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

10) Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

11) Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

12) ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

13) У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

14) Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

15) Непоштовање мјера забране из тачке 1. i 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном раду и миру (“Службени гласник Ребублике Српске“, број 11/15) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Ребублике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).

16) Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (“Службени гласник Ребублике Српске“, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Ребублике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову Наредбу.

17) Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

18) О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

19) Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења
дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

20) Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-34/20 од 13. октобра 2020. године.

21) Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Дервента“.

Број: 02-140-35/20 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 21. октобар 2020. године Милорад Симић

Related posts

Божић у породице уноси топлину и спокој

admin

ВИРУС КОРОНА ИМА ЈОШ 500 ОСОБА, ДВОЈЕ ИЗ ДЕРВЕНТЕ

admin

Кафићи у затвореном простору и фитнес центри од данас раде

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još