Мали огласи

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ИСТИЦАЊЕ ЗАСТАВЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ­­­­­­­­­­

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Одлуком о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописан је начин и вријеме истицања заставе Републике Српске у дане републичких празника и других значајнијих датума и свечаности.

У члану 119. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописано јe да „на свим јавним објектима самосталних занатских и угоститељских радњи морају бити уграђени држачи застава на одговарајућем мјесту“.

У члану 120. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописано је да „сва предузећа, установе и друга правна лица који су власници или корисници пословних просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи републичких празника, прослава и других значајнијих датума и свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране у држачима. У дане националне и друге проглашене жалости обвезници из овог и претходног члана заставе ће истакнути на пола копља. Уколико обвезници из претходног става немају уредну и одговарајућу заставу, дужни су је набавити у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке“.

У члану 122. став 2. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописано је „забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и протупрописно израђених застава“.

У члану 170. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописано је да ће се „новчаном казном у износу од 500 до 5.000 КМ казнити правно лице, а  у износу од 100 до 500 КМ  одговорно лице у правном лицу за почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама сљедећих чланова: 119, 120, 122“.

У члану 171. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Дервента“, број 8/13“) прописано је да ће се „новчаном казном у износу од 200 до 1.000 КМ казнити самостални привредник, односно предузетник,  за почињене прекршаје, односно ако поступи супротно одредбама сљедећих чланова: 119, 120, 122“.

Комунална полиција ће сходно својим надлежностима и овлашћењима вршити надзор над провођењем одредаба Одлуке о комуналном реду, у погледу уграђених држача застава, истицања одговарајуће заставе Републике Српске, те у складу са утврђеним чињеничним стањем, наложити извршење одређених мјера и радњи и одредити рок за њихово извршење.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ­­­­­­­­­­

Related posts

Мали огласи

Derventski List

На продају Форд „фиеста“

Derventski List

Извјештај матичне службе

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još