Конкурси

Град Дервента продаје непокретности у обухвату РП „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“

Градска управа Дервента

Градоначелник Дервенте у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19) и чланом 3. Одлукe о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини града у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“ путем усменог јавног надметања (прва лицитација), („Службени гласник града Дервента“ број: 15/21),  објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини града Дервента

у обухвату РП „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“

усменим јавним надметањем – лицитацијом

(друга лицитација)

 

I

 

Предмет продаје су непокретности – неизграђено градско грађевинско земљиште у својини града Дервента са 1/1 дијела, уписано у земљишнокњижни уложак број: 112 КО Дервента 2, у обухвату РП „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“ и то:

  1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти по тржишној цијени од 12,00 КМ/м² и то:

1.1. У Улици Васе Пелагића:

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/95 ливада 3. класе површине 601 м², по почетној продајној цијени у износу од 7.212,00 КМ;

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/99 ливада 3. класе површине 651 м², по почетној продајној цијени у износу од 7.812,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/126 ливада 3. класе површине 543 м², по почетној продајној цијени у износу од 6.516,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/128 ливада 3. класе површине 460 м², по почетној продајној цијени у износу од 5.520,00 КМ.

1.2.  У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/69 пашњак 3. класе површине 484 м² и пашњак 2. класе површине 74 м², укупне површине 558 м², по почетној продајној цијени у износу од 6.696,00 КМ.

  1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној тржишној цијени од 8,00 КМ/м² и то:

2.1. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/161 ливада 3. класе површине 530 м² по почетној продајној цијени у износу од 4.240,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/160 ливада 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ.

2.2. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/176 ливада 3. класе површине 538 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.304,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/201 ливада 3. класе површине 539 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.312,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/202 пашњак 3. класе површине 547 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.376,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/118 ливада 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/119 ливада 3. класе површине 543 м² по почетној продајној цијени у износу од 4.344,00 КМ и

  1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по тржишној цијени од 5,70 КМ/м² и то:

3.1. У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/38 ливада 2. класе површине 667 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.801,90 КМ.

  1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној тржишној цијени од 3,80 КМ/м² и то:

4.1. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/53  пашњак 3. класе површине 1.070 м², по почетној продајној цијени у износу од 4.066,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/30 пашњак 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/31 пашњак 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/32 пашњак 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/33 пашњак 2. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/34 пашњак 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/35 пашњак 3. класе површине 530 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.014,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/8 ливада 3. класе површине 539 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/7 ливада 3. класе површине 541 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/4 ливада 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/3 ливада 3. класе површине 540 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ.

4.2. У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/13 ливада 3. класе површине 539 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/14 ливада 3. класе површине 541 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/47 ливада 3. класе површине 542 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.059,60 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/23 ливада 3. класе површине 571 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.169,80 КМ.

4.3. У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/32 ливада 3. класе површине 540 м², почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/17 ливада 3. класе површине 675 м², почетној продајној цијени у износу од 2.565,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/16 ливада 3. класе површине 671 м², почетној продајној цијени у износу од 2.549,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/40 ливада 3. класе површине 902 м², почетној продајној цијени у износу од 3.427,60 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/48 ливада 3. класе површине 539 м², по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/93 пашњак 3. класе површине 570 м² по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/94 пашњак 3. класе површине 569 м² по почетној продајној цијени у износу од 2.162,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/95 пашњак 3. класе површине 570 м² по почетној продајној цијени у износу од 2.166,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/96 пашњак 3. класе површине 559 м² по почетној продајној цијени у износу од 2.124,20 КМ.

4.4. У Улици Косовке дјевојке:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/92 пашњак 3. класе површине 580 м², почетној продајној цијени у износу од 2.204,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/75 ливада 3. класе површине 560 м², почетној продајној цијени у износу од 2.128,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/77 ливада 3. класе површине 601 м², почетној продајној цијени у износу од 2.283,80 КМ.

  1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – везана градња, по почетној тржишној цијени од 8,50 КМ/м² и то:

5.1. У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/23 ливада 3. класе површине 374 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.179,00 КМ.

5.2. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/7 ливада 3. класе површине 361 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/11 ливада 3. класе површине 360 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.060,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/14 ливада 3. класе површине 359 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.051,50 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/16 ливада 3. класе површине 357 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.034,50 КМ и

5.3. У Улици Видовданска:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/20 ливада 3. класе површине 361 м², по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ.

II

 Продаја непокретности биће обављена усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће бити одржана 7. априла 2022. године у девет часова у згради Градске управе Дервента.

III

Поступак лицитације провешће Комисије за провођење јавног надметања (у даљем тексту: комисија) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19).

IV

 

На непокретностима којe су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје и која до 4. априла 2022. године до 14 часова уз попуњену пријаву доставе сљедеће:

  1. Копију личне карте;
  2. Доказ да је извршена уплата кауције, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију, уплаћена на рачун примаоца (буџет града Дервента);
  3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
  4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
  5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на јединствени рачун трезора града Дервента, број 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке а.д. Бањалука, у износу од 1.000,00 КМ

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу: Град Дервента – градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком – „За продају непокретности која је предмет лицитације“, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента.

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер – сали Градске управе Дервента, на шалтеру број 6.

IX

Лицитација се може одржати само ако се за непокретности које су предмет ове лицитације пријаве најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, послије прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове нотарске обраде уговора, као и трошкове провођење промјена у катастарском операту, код надлежног органа Управе за геодетске и имовинско – правне послове.

XI

Коначну купопродајну цијену купљене непокретности (у коју се урачунава износ положене кауције), купац је дужан уплатити у року од седам дана од дана одржавања лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од седам дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од закључења купопродајног уговора, губи право на враћање положене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције.

XIII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу, издање од 17. марта 2022. године, на ТВ „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници града Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишнокњижни, катастарски и други подаци), као и друге информације, заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Дервента сваким радним даном у периоду од осам до 14 часова или на бројеве телефона 053/315-171 и 053/315-144.

Број: 02-470-11/22

Датум: 10. март 2022. године                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК    Милорад Симић

 

 

Related posts

Јавни позив за додјелу
помоћи за трошкове гријања

Derventski List

ОДЛУКА О БИРАЧКИМ МЈЕСТИМА

admin

Конкурс за избор директора
Дома здравља Дервента

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još