Конкурси

„Комуналац“ лицитација

 „КОМУНАЛАЦ“ а.д. Дервента 

Број: 172-1/21

Датум: 29. март 2021.године

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента бр. 124-2/21 од 25. фебруара 2021. године директор друштва објављује

О Г Л А С

о другој продаји основног средства

 

  1. Предмет продаје

Путем усменог јавног надметања (лицитације) на продају  је понуђено основно средство у власништву „Комуналца“ а.д. Дервента са сљедећим карактеристикама – булдожер гусјеничар, марка „Kamatsu“, тип Д. 65, број шасије 32463, година производње 1984, боја жута, снага мотора 110kW, тежина 16 тона, мјењач аутоматски, неисправан, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 8.800 КМ.

  1. Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у шалтер сали „Комуналац“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (кауција се може уплатити на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента) у износу од десет одсто почетне продајне цијене без ПДВ-а за основно средство, на дан одржавања лицитације 12. април 2021. године  у времену од 11 до 11.45 часова у шалтер сали  „Комуналца“.

  1. Преглед основних средстава

Сва заинтересована лица могу прегледати основно средство које је предмет лицитације сваким радним даном од дана објављивања огласа о лицитацији до 12. априла 2021. године у периоду од осам до 12 часова. Контакт особа је Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основно средство се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

  1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Усмено јавно надметање (лицитација) биће одржана 12. априла 2021. године у 12 часова у просторијама управе „Комуналац“ а.д. Дервента, Улица Његошева бр. 1. Почетна лицитациона цијена за основно средство је исказана у ставци 1. Предмет продаје.

  1. Садржај пријаве (документација за учешће)

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопија рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о извршеној уплати кауције (издаје се на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента приликом уплате кауције).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица

  1. Ток лицитације

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

  1. Обавезе купца

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналца“ на жиро рачун број 5620050000044482 код НЛБ Развојне банке а.д. у року од осам дана од дана издавања фактуре. У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто. Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате цијене. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто неће му бити враћена, а „Комуналац“ а.д. Дервента задржава право да додијели уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

  1. Додатне информације

Свим учесницима у лицитацији, који не буду изабрани као најповољнији понуђач, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас за продају биће објављен у Дервентском листу и на огласној табли „Комуналца“. Текст овог јавног огласа заинтересовани могу преузети на протоколу „Комуналца“.

 Директор

Денис Пијетловић

 

Related posts

Предузеће „Мирисан“ запошљава више радника

admin

ПОЗИВ ВОЛОНТЕРИМА

admin

„Санину“ потребан механичар

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još