Мали огласи

Комуналац лицитација

„КОМУНАЛАЦ“ а.д. Дервента

 Број: 320-1/21

Датум: 31. мај 2021.године

 

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента бр. 304/21 од 7. маја 2021. године директор друштва објављује:

О Г Л А С

о другој продаји основног средства

 

  1. Предмет продаје

Путем усменог јавног надметања (лицитације) извршиће се друга продаја основног средстава у власништву „Комуналац“ а.д. Дервента са сљедећим карактеристикама:

– Теретно возило, марка „NISSAN“, тип „NAVARA“, број шасије VSKCVND40U0346112, број мотора YD25615243A, година производње 2009, боја сива, снага мотора 126 kW, исправно, почетна продајна цијена без ПДВ-а износи 17.500 КМ.

  1. Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у шалтер сали „Комуналац“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (уплата кауције се може извршити на благајни „Комуналца“) у износу од десет одсто  почетне продајне цијене без ПДВ-а за основно средство, на дан одржавања лицитације 18. јуна 2021. године у времену од 11 до 11.45 часова у шалтер сали  „Комуналца“.

  1. Преглед основних средстава

Сва заинтересована лица могу прегледати основно средставо које је предмет лицитације сваким радним даном од дана објављиваља огласа о лицитацији до 18. јуна у периоду од осам до 12 часова. Контакт особа Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основно средство се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

  1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Усмено јавно надметање – лицитација биће одржана 18. јуна у 12 часова у просторијама управе „Комуналца“ Улица Његошева бр. 1. Почетна лицитациона цијена за основно средство је исказана у ставци 1. Предмет продаје.

  1. Садржај пријаве (документација за учешће)

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопија рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о извршеној уплати кауције (издаје се на благајни „Комуналца“ приликом уплате кауције);

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица

  1. Ток лицитације

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

  1. Обавезе купца

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналца“ на жиро – рачун број 5620050000044482 код „НЛБ Развојна банка“ а.д. у року од осам дана од дана издавања фактуре. У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто. Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико послије закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто му се неће вратити, а „Комуналац“ а задржава право да додијели уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

  1. Додатне информацијe

Сви учесницима у лицитацији који не буду изабрани као најповољнији понуђач, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас за продају биће објављен у Дервентском листу и на огласној табли „Комуналца“. Текст овог јавног огласа заинтересована лица могу преузети на протоколу „Комуналца“.

 

 

 

 

Директор

Денис Пијетловић

Related posts

Купујем гарсоњеру у Дервенти

admin

Извјештај матичне службе

admin

МАЛИ ОГЛАСИ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još