Конкурси

Комуналац – лицитација

„Комуналац“ а.д. Дервента

Број: 844-2/21

Датум: 29. новембар 2021.године

На основу одлуке Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента бр. 900/21 од 29. новембра 2021. године директор друштва објављује

О Г Л А С

о поновној продаји дијела основних средстава

 

  1. Предмет продаје

Путем усменог јавног надметања (лицитације) организује се поновна продаја дијела основних средстава у власништву „Комуналац“ а.д. Дервента са сљедећим карактеристикама:

– Булдожер гусјеничар ТГ, модел 140 Б, произвођач „14. октобар“, Крушевац, бр. шасије 80855, број мотора 188606, година производње 1990, исправно стање, за почетну продајну цијену од 12.000 КМ;

– Дио основног средства – надоградња за камион аутосмећар, произвођач „Ковина“, Високо, са потисном плочом и могућности претовара великих и малих контејнера за отпад, исправно стање, за почетну продајну цијену од 10.000 КМ.

  1. Право учешћа

Право учешћа у лицитацији имају правна и физичка лица која у утврђеном року приложе пријаву (образац пријаве се налази у Шалтер – сали „Комуналац“ а.д. Дервента) и доказ о уплати кауције (уплата кауције се може извршити на благајни „Комуналац“ а.д. Дервента) у износу од десет одсто почетне продајне цијене без ПДВ-а за основно средство, на дан одржавања лицитације, односно 10. децембра 2021. године од 11 до 11.45 часова у Шалтер – сали  „Комуналца“.

  1. Преглед основних средстава

Сва заинтересована лица могу прегледати основна  средства која су предмет лицитације сваким радним даном од дана објављиваља огласа о лицитацији до 10. децембра 2021. године од осам до 12 часова. Контакт особа Мирко Веселиновић, број телефона 065/441-456. Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважити.

  1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Усмено јавно надметање (лицитација) биће одржано 10. децембра 2021. године у 12 часова у просторијама управе „Комуналца“ у Улици Његошева бр. 1.

Почетна лицитациона цијена за основна средства је исказана у ставци 1. Предмет продаје.

  1. Садржај пријаве (документација за учешће)

Понуда треба да садржи сљедеће:

– Попуњен образац пријаве са фотокопијом личне карте (за физичка лица) и фотокопија рјешења о упису у судски регистар (за правна лица);

– Доказ о извршеној уплати кауције (издаје се на благајни „Комуналца“ приликом уплате кауције).

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице и овјерена печатом правног лица

  1. Ток лицитације

– Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског заступника или      пуномоћника;

– Саопштење правила лицитације;

– Прва понуђена цијена мора бити виша од почетне продајне цијене;

– Најмање повећање лицитираног износа је десет КМ.

  1. Обавезе купца

Купац је дужан за купљено основно средство уплатити пуни износ у корист „Комуналца“ на жиро – рачун број 5620050000044482 код „НЛБ Развојне банке“ у року од осам дана од дана издавања фактуре.

У цијену ће бити урачунат износ уплаћене кауције од десет одсто. Основно средство се преузима у виђеном стању у року од три дана од дана уплате цијене.

Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена или уколико послије закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена кауција од десет одсто неће му бити враћена, а „Комуналац“ задржава право да додијели уговор првом сљедећем понуђачу са ранг – листе понуђача.

  1. Додатне информације

Сви учесници у лицитацији који не буду изабрани као најповољнији, кауција ће бити враћена, без права на камату и друге накнаде, у року од десет дана од дана одржавања лицитације.

Овај оглас биће објављен у Дервентском листу и на огласној табли „Комуналца“. Текст огласа заинтересована лица могу преузети на протоколу „Комуналца“.

 

                                                                             Директор

                                                                                                     Денис Пијетловић

Related posts

Лицитација: Комунално – сервисни центар

admin

Конкурс за учеснике Међународног
фестивала хумора и дјечијег стваралаштва

Derventski List

МФ банка – оглас за посао

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još