Конкурси

ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ЗАКУП ОПШТИНСКИХ ПРОСТОРИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

На основу члана 2. став 1. Одлуке о издавању у закуп пословног простора путем јавног оглашавања („Службени гласник општине Дервента“, број 9/20) и члана 6. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“, број 28/79), начелник општине Дервента објављује

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за  додјелу у закуп пословног простора у Улици Стевана Немање

 

I

Општина Дервента даје у закуп пословни простор у Улици Стевана Немање број 25, укупне површине 104 m2 у згради изграђеној на к.ч. 2176/1 к.о. Дервента 1, уписанoj у ПЛ број 3737 власништво општине Дервента са дијелом 1/1.

 

II

Поступак јавне лицитације вршиће се прибављањем писмених понуда.

 

III

 

Почетна минимална цијена мјесечне закупнине пословног простора износи 365,04 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

 

IV

 

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована лица која уз понуду доставе доказ о положеној кауцији која износи десет одсто од почетне мјесечне закупнине пословног простора и копију пословног рачуна.

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број 5550080025200323, отворен код Нове банке а.д. Бањалука.

 

V

 

Рок за достављање понуда је до 11. августа 2020. године до 12 часова.

Понуде се достављају у затвореној коверти путем поште или у шалтер сали општине, на адресу: Општина Дервента – начелник општине, Комисија за спровођење поступка јавне лицитације за додјелу у закуп пословног простора у Улици Стевана Немање путем јавног оглашавања, Трг ослобођења број 3, са јасном назнаком: „ПОНУДА ЗА ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ СТЕВАНА НЕМАЊЕ“ – НЕ ОТВАРАЈ.

 

VI

 

Јавно отварање благовремено приспјелих понуда обавиће комисија 11. августа 2020. године у 13 часова у конференцијској сали општине Дервента.

Понуде које стигну послије овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Комисија у року од седам дана од отварања понуда, након чега ће у писменој форми обавијестити све учеснике.

 

VII

 

Са најповољнијим понуђачем начелник општине ће закључити уговор о закупу пословног простора на период од пет година.

Уговором о закупу регулисаће се уговорни односи између уговарача.

VIII

 

Учесник лицитације који је стекао услове за закључење уговора о закупу, а одустане од закључења уговора, губи право на враћање кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање уплаћене кауције.

 

IX

 

Оглас о јавној лицитацији биће објављен у Дервентском листу, на интернет страници општине Дервента и на огласној табли општине.

X

 

Детаљније информације заинтересована правна лица могу добити у Одјељењу за стамбено-комуналне послове сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова или на број телефона: 053/ 315-142.

 

Број: 02-374-55/20                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 14. јул 2020. године                                       Милорад Симић

Related posts

Оглас о давању у закуп
пословног простора у „Дому Агићи“

Derventski List

Вртић „Трол“ уписује малишане рођене 2021. године

admin

Оглас о именовању два члана
Градске изборне комисије

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još