Конкурси

НАРЕДБА ДЕРАТИЗАЦИЈА

ОПШТИНСКА

УПРАВА ДЕРВЕНТА

На основу члана 3. став 1. а у вези са члaнoм 15. став 4. и 5.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута  општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), начелник општине Дервента, доноси

Н А Р Е Д Б У

о провођењу прољећне фазе систематске дератизације на подручју општине Дервента у 2020. години

Члан 1.

Уводи се обавезна прољећна фаза систематске дератизације на подручју општине Дервента ради осигурања здравља људи, уклањања извора обољења од заразних болести и смањења могућности њиховог преношења, те ради сузбијања узрока болести санирањем средине и унапређењем хигијенских услова живот.

Члан 2.

Општа систематска дератизација треба да се проведе у периоду од 13. маја до 30. маја 2020. године.

Члан 3.

Обавезну систематску дератизацију провешће „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ доо Бијељина.

Члан 4.

(1) Извођач дератизације дужан је на вријеме обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере о времену и начину спровођења дератизације и издати упутства о општим и посебним мјерама опреза и сигурности за заштиту грађана и радника извођача дератизације, као и домаћих животиња;

(2) Упутства требају садржавати такође и одредбе о оспособљавању терена за обављање дератизације, а нарочито отклањање смећа и осталог отпада.

Члан 5.

Прољећна систематска дератизација обухватиће:

  • Јавне површине, гробља, канализационе шахтове, градску депонију смећа у Пољу, рушевне и напуштене објекте на подручју града и приградских насеља;
  • Отворене водотоке Дервентског потока, потока Гаковац и корита ријеке Укрине у градској зони;
  • Зграде Општинске управе и Општинске организације Црвеног крста;
  • Школске и предшколске установе и просторије Народне библиотеке „Бранко Радичевић“;
  • Заједничке просторије стамбених зграда колективног становања;
  • Трговинске, угоститељске и занатске радње, производне погоне, складишта хране и пољопривредних производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте.

Члан 6.

         (1) Трошкови извођења систематске дератизације из претходног члана Наредбе став 1. тачке 1., 2., 3. и 4. падају на терет издвојених средстава у буџету општине Дервента;

(2) Трошкови дератизације заједничких просторија стамбених зграда падају на терет заједнице која управља зградом (Заједница етажних власника);

(3) Трошкови дератизације објеката из члана 5. тачке 6. Наредбе падају на терет власника, односно корисника објеката и субјеката који управљају и одржавају исте, а који су обавезни провести дератизацију у периоду        наведеном у члану 2. Наредбе.

Члан 7.

Надзор над примјеном ове Наредбе вршиће лице које начелник општине посебним рјешењем именује, који ће у случају непридржавања исте поступити у складу са одредбама члана 59. став 1. тачка 6) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17).

Члан 8.

Ову наредбу објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-66/20

Датум: 04. мај 2020. године                                                             Милорад Симић

Related posts

Позив за достављање захтјева за средства из буџета за 2023. годину

admin

Конкурс за упис ученика у Стручну и техничку школу

admin

ТЕХПРО ЦНЦ ОГЛАС ЗА ПОСАО

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još