Конкурси

НАРЕДБА ДЕРАТИЗАЦИЈА

ОПШТИНСКА

УПРАВА ДЕРВЕНТА

На основу члана 3. став 1. а у вези са члaнoм 15. став 4. и 5.  Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 89. став 3. Статута  општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17), начелник општине Дервента, доноси

Н А Р Е Д Б У

о провођењу прољећне фазе систематске дератизације на подручју општине Дервента у 2020. години

Члан 1.

Уводи се обавезна прољећна фаза систематске дератизације на подручју општине Дервента ради осигурања здравља људи, уклањања извора обољења од заразних болести и смањења могућности њиховог преношења, те ради сузбијања узрока болести санирањем средине и унапређењем хигијенских услова живот.

Члан 2.

Општа систематска дератизација треба да се проведе у периоду од 13. маја до 30. маја 2020. године.

Члан 3.

Обавезну систематску дератизацију провешће „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ доо Бијељина.

Члан 4.

(1) Извођач дератизације дужан је на вријеме обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере о времену и начину спровођења дератизације и издати упутства о општим и посебним мјерама опреза и сигурности за заштиту грађана и радника извођача дератизације, као и домаћих животиња;

(2) Упутства требају садржавати такође и одредбе о оспособљавању терена за обављање дератизације, а нарочито отклањање смећа и осталог отпада.

Члан 5.

Прољећна систематска дератизација обухватиће:

  • Јавне површине, гробља, канализационе шахтове, градску депонију смећа у Пољу, рушевне и напуштене објекте на подручју града и приградских насеља;
  • Отворене водотоке Дервентског потока, потока Гаковац и корита ријеке Укрине у градској зони;
  • Зграде Општинске управе и Општинске организације Црвеног крста;
  • Школске и предшколске установе и просторије Народне библиотеке „Бранко Радичевић“;
  • Заједничке просторије стамбених зграда колективног становања;
  • Трговинске, угоститељске и занатске радње, производне погоне, складишта хране и пољопривредних производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте.

Члан 6.

         (1) Трошкови извођења систематске дератизације из претходног члана Наредбе став 1. тачке 1., 2., 3. и 4. падају на терет издвојених средстава у буџету општине Дервента;

(2) Трошкови дератизације заједничких просторија стамбених зграда падају на терет заједнице која управља зградом (Заједница етажних власника);

(3) Трошкови дератизације објеката из члана 5. тачке 6. Наредбе падају на терет власника, односно корисника објеката и субјеката који управљају и одржавају исте, а који су обавезни провести дератизацију у периоду        наведеном у члану 2. Наредбе.

Члан 7.

Надзор над примјеном ове Наредбе вршиће лице које начелник општине посебним рјешењем именује, који ће у случају непридржавања исте поступити у складу са одредбама члана 59. став 1. тачка 6) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17).

Члан 8.

Ову наредбу објавити у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-66/20

Датум: 04. мај 2020. године                                                             Милорад Симић

Related posts

КОМУНАЛАЦ ЛИЦИТАЦИЈА

admin

„Полет комерцу“ потребни радници

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ БОРЦИ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još