ИЗДВОЈЕНО

НОВА НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута општине Дервента (“Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 58-1/20 од 12. октобра 2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији општине Дервента

 

 • У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и заштите и спасавања становништва дo 2. новембра 2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, што укључује и окупљања као што су свадбе, сахране и слична организована окупљања.
 • До 2. новембра године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од шест до 24 часа.
 • Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
 • До 2. новембра године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране Институт за јавно здравство Републике Српске за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 • Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
 1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране Институт за јавно здравство Републике Српске са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
 2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са Упутством Института за јавно здравство Републике Српске.
 • Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.
 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.
 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до осам часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.
 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења

дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-33/20 од 22. септембра године.
 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Дервента.

Број: 02-140-34/20                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 13. октобар 2020. године                                              Милорад  Симић

Related posts

Светосавље путоказ
српском роду

Derventski List

Младост и љепота обасјали град

admin

МИНИСТАРКА У ПРВОЈ ПОСЈЕТИ ЦЕНТРУ „БУДУЋНОСТ“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još