Обавјештења

Обавјештење из Градске изборне комисије

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 и 24/24), а у вези са чланом 26. Правилника о поступку именовања и разрјешења чланова бирачких одбора за локалне изборе у БиХ 2024. године 05-1-02-2-577-1/24 од 3. маја 2024. године, Градска изборна комисија Дервента расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

за избор кандидата за попуњавање резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника

I

Објављује се јавни оглас за избор кандидата за попуњавање резервне листе квалификованих особаза именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

II

Услови за именовање

Општи услови:

1.     Пријављени кандидат је особа са правом гласа;

2.     За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):

1) које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;

2) које је члан највишег извршно – политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

3) које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став  (4) Изборног закона;

4) које је кандидат за изборе за било који ниво власти на посљедњим општим и посљедњим локалним изборима;

5) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

  • да има пребивалиште у општини за коју се именује бирачки одбор, у привилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује;
    • да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме;
    • да му није изречена санкција од стране Централне изборне комисије.

III

Потребни документи

– Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3).

IV

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи Градске управе Дервента, на интернет страници града Дервента и у Дервентском листу.

V

Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Градска комисија Дервента.

VI

Остале информације

Образац пријаве (образац СГ-3) кандидати могу преузети у сједишту Градске изборне комисије или на интернет страници града Дервента.

Пријаве кандидата на јавни оглас достављају се у затвореној коверти у сједиште изборне изборне комисије са назнаком:

Градска изборна комисија Дервента, Трг ослобођења број 3, 74400 Дервента са назнаком:

„Пријава на јавни оглас за попуњавање резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника – Не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Број: 01-03-20/24

Дервента: 14. маја 2024. године                                                                               

ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                          

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Миле Стринић

Related posts

У Улици Марије Бурсаћ сутра без саобраћаја

Derventski List

Излагање извода из
централног бирачког списка

Derventski List

Израђени порески рачуни за
власнике непокретности за 2024. годину

Derventski List

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još