Конкурси

ОГЛАС

Начелник општине Дервента, у складу са чланом  9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и чланом 3. Одлукe о продаји непокретности у својини општине Дервента путем лицитације („Службени гласник општине Дервента“ број : 13/18),  објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем – лицитацијом (прва лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – градско грађевинско земљиште у својини општине Дервента, које се налази у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ “,  све уписано у земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2 и то:

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободно стојећи објекти, по почетној продајној цијени од 12,20 КМ/м2 и то:

1.1. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/45 ливада 3. класе површине 570 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.954,00 КМ,

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/46 ливада 3. класе површине 569 м2 по почетној продајној цијени у износу од 6.941,80 КМ,

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/95 ливада 3. класе површине 601 м2, по почетној продајној цијени у износу од 7.332,20 КМ,

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/99 ливада 3. класе површине 651 м2, по почетној продајној цијени у износу од 7.942,20 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/126 ливада 3. класе површине 543 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.624,60 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/128 ливада 3. класе површине 460 м2, по почетној продајној цијени у износу од 5.612,00 КМ,

1.2.  У Улици Видовданска:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/38 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.575,80 КМ и

1.3.  У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/69 пашњак 3. класе површине 484 м2 и пашњак 2. класе површине 74 м2, укупне површине 558 м2,  по почетној продајној цијени у износу од 6.807,60 КМ,

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободно стојећи објекти, по почетној продајној цијени од 8,00 КМ/м2 и то:

2.1. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/161 ливада 3. класе површине 530 м2 по почетној продајној цијени у износу од 4.240,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/160 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ

2.2. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као  к.ч. број 351/181 ливада 3. класе површине 536 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.288,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/179 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.328,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/178 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.312,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/176 ливада 3. класе површине 538 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.304,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/197 ливада 3. класе површине 530 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.240,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/201 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.312,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/202 пашњак 3. класе површине 547 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.376,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/118 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/119 ливада 3. класе површине 543 м2 по почетној продајној цијени у износу од 4.344,00 КМ  и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/120 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободно стојећи објекти, по почетној продајној цијени од 5,70 КМ/м2 и то:
  • У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/134 пашњак 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.083,70 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/139 пашњак 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.072,30 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/67 ливада 3. класе површине 537 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.060,90 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/66 ливада 3. класе површине 537 м2 и ливада 2. класе површине 3 м2, укупне површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/65 ливада 3. класе површине 449 м2 и ливада 2. класе површине 89 м2, укупне површине 538 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.066,60 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/28 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ и

3.2.  У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/71 ливада 2. класе површине 478 м2 и ливада 3. класе површине 59 м2, укупне површине 537 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.060,90 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/72 пашњак 2 класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/34 ливада 2. класе површине 650 м2 по почетној продајној цијени у износу од 3.705,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/38 ливада 2. класе површине 667 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.801, 90 КМ.

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободно стојећи објекти, по почетној продајној цијени од 3,80 КМ/м2 и то:

4.1. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/53  пашњак 3. класе површине 1070 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.066,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/30 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/31 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/32 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/33 пашњак 2. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/34 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/35 пашњак 3. класе површине 530 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.014,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/8 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/7 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/4 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/3 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

4.2. У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/12 ливада 3. класе површине 494 м2, по почетној продајној цијени у износу од 1.877,20 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/13 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/14 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/50 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/49 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као 353/48 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као 353/47 пашњак 3. класе површине 571м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.169,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као 1311/43 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/47 ливада 3. класе површине 542 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.059,60 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/22 ливада 3. класе површине 585 м2 по почетној продајној цијени у износу од 2.223,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/23 ливада 3. класе површине 571 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.169,80 КМ.

4.3. У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/32 ливада 3. класе површине 540 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/17 ливада 3. класе површине 675 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.565,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/16 ливада 3. класе површине 671 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.549,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/35 ливада 3. класе површине 501 м2, почетној продајној цијени у износу од 1.903.80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/39 ливада 3. класе површине 587 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.230,60 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/40 ливада 3. класе површине 902 м2, почетној продајној цијени у износу од 3.427,60 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/48 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/49 ливада 3. класе површине 540 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/53 ливада 3. класе површине 561 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.131,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/69 ливада 3. класе површине 606 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.302,80 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/54 ливада 3. класе површине 559 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.124,20 КМ и

4.4.  У Улици Косовке дјевојке:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/88 ливада 3. класе површине 454 м2, почетној продајној цијени у износу од 1.725,20КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/92 пашњак 3. класе површине 580 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.204,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/75 ливада 3. класе површине 560 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.128,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/77 ливада 3. класе површине 601 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.283,80 КМ.

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – везана градња, по почетној продајној цијени од 8,50 КМ/м2 и то:

5.1. У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/5 пашњак 3. класе површине 331 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.813,50 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/16 ливада 3. класе површине 328 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.788,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/23 ливада 3. класе површине 374 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.179,00 КМ,

5.2. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/7 ливада 3. класе површине 361 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/11 ливада 3. класе површине 360 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.060,00 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/14 ливада 3. класе површине 359 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.051,50 КМ,

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/16 ливада 3. класе површине 357 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.034,50 КМ,

5.3. У Улици Видовданска:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/20 ливада 3. класе површине 361 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/26 ливада 3. класе површине 361 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем -лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

Лицитација ће се одржати дана 29.1.2019. године, са почетком у 10 часова у згради општине Дервента.

III

Поступак лицитације спровешће Комисије за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

 

IV

На непокретностима којe су предмет лицитације нису укњижени терети.

 

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје и која до 28.1.2019. године, до 15.30 часова, уз попуњену ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

 

 1. Копију личне карте,
 2. Доказ да је извршена уплата кауције, односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет општине Дервента)
 3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица,
 4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији,
 5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

 

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке а.д. Бањалука, у износу од 10% од почетне продајне цијене за предметне непокретности.

 

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:

Општина Дервента – начелник општине, „Комисија за спровођење јавног надметања“, са назнаком – за продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.

 

VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 6.

 

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ).

 

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове за нотарску обрада уговора, као и трошкове за провођење промјена у катастарском операту, код надлежног органа управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

XI

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 7 дана од дана лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

 

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од  закључења купопродајног уговора, губи право на враћање уплаћене кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање уплаћене кауције.

 

XIII

Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу у издању од 10.1.2019. године, те на огласној табли и интернет страници општине Дервента.

 

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно -књижни, катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента (канцеларија број 23), сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на бројеве телефона: 053/315-171 и 053/315-172.

 

 

 

Број: 02-475-115/18                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:  24.12.2018 . године                                                Милорад Симић

Related posts

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АМБРОЗИЈА

admin

Лицитација за закуп просторија у згради Гимназије

admin

НОВА НАРЕДБА О РАДУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još