Конкурси

ПОНОВЉЕНА ЛИЦИТАЦИЈА

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 9. и 12. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и чланом 3. Одлукe о продаји непокретности у својини општине Дервента путем лицитације („Службени гласник општине Дервента“ број: 13/18),  објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем – лицитацијом (друга -поновљена лицитација)

I

Предмет продаје су непокретности – градско грађевинско земљиште у својини општине Дервента, које се налази у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА – СЈЕВЕР – ЛУГ“, све уписано у земљишнокњижни уложак број 112 КО Дервента 2 и то:

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној продајној цијени од 12,20 КМ/м2 и то:

1.1. У Улици Васе Пелагића:

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/95 ливада 3. класе површине 601 м2, по почетној продајној цијени у износу од 7.332,20 КМ;

–  Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/99 ливада 3. класе површине 651 м2, по почетној продајној цијени у износу од 7.942,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/126 ливада 3. класе површине 543 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.624,60 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/128 ливада 3. класе површине 460 м2, по почетној продајној цијени у износу од 5.612,00 КМ.

1.2.  У Улици Видовданска:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/38 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 6.575,80 КМ и

1.3.  У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/69 пашњак 3. класе површине 484 м2 и пашњак 2. класе површине 74 м2, укупне површине 558 м2,  по почетној продајној цијени у износу од 6.807,60 КМ.

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној продајној цијени од 8,00 КМ/м2 и то:

2.1. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/161 ливада 3. класе површине 530 м2 по почетној продајној цијени у износу од 4.240,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/160 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ.

2.2. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/181 ливада 3. класе површине 536 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.288,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/179 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.328,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/178 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.312,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/176 ливада 3. класе површине 538 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.304,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/197 ливада 3. класе површине 530 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.240,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/201 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.312,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/202 пашњак 3. класе површине 547 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.376,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/118 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/119 ливада 3. класе површине 543 м2 по почетној продајној цијени у износу од 4.344,00 КМ  и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/120 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.320,00 КМ.

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној продајној цијени од 5,70 КМ/м2 и то:
  • У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/66 ливада 3. класе површине 537 м2 и ливада 2. класе површине 3 м2, укупне површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/65 ливада 3. класе површине 449 м2 и ливада 2. класе површине 89 м2, укупне површине 538 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.066,60 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/28 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ и

3.2.  У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/71 ливада 2. класе површине 478 м2 и ливада 3. класе површине 59 м2, укупне површине 537 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.060,90 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/72 пашњак 2 класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.078, 00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/34 ливада 2. класе површине 650 м2 по почетној продајној цијени у износу од 3.705,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 355/38 ливада 2. класе површине 667 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.801, 90 КМ.

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – слободностојећи објекти, по почетној продајној цијени од 3,80 КМ/м2 и то:

4.1. У Улици Васе Пелагића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/53  пашњак 3. класе површине 1070 м2, по почетној продајној цијени у износу од 4.066,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/30 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/31 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/32 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/33 пашњак 2. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/34 пашњак 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/35 пашњак 3. класе површине 530 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.014,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/8 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/7 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/4 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/3 ливада 3. класе површине 540 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ.

4.2. У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/13 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 353/14 ливада 3. класе површине 541 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.055,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/47 ливада 3. класе површине 542 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.059,60 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/22 ливада 3. класе површине 585 м2 по почетној продајној цијени у износу од 2.223,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/23 ливада 3. класе површине 571 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.169,80 КМ.

4.3. У Улици Филипа Вишњића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/32 ливада 3. класе површине 540 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/17 ливада 3. класе површине 675 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.565,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/16 ливада 3. класе површине 671 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.549,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/35 ливада 3. класе површине 501 м2, почетној продајној цијени у износу од 1.903.80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/39 ливада 3. класе површине 587 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.230,60 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/40 ливада 3. класе површине 902 м2, почетној продајној цијени у износу од 3.427,60 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/48 ливада 3. класе површине 539 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.048,20 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/49 ливада 3. класе површине 540 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.052,00 КМ;

-Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/53 ливада 3. класе површине 561 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.131,80 КМ

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/69 ливада 3. класе површине 606 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.302,80 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/54 ливада 3. класе површине 559 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.124,20 КМ и

4.4.  У Улици Косовке дјевојке:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/92 пашњак 3. класе површине 580 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.204,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/75 ливада 3. класе површине 560 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.128,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 1311/77 ливада 3. класе површине 601 м2, почетној продајној цијени у износу од 2.283,80 КМ.

 

 1. Грађевинске парцеле на којима је планирано индивидуално становање – везана градња, по почетној продајној цијени од 8,50 КМ/м2 и то :

5.1.  У Улици Бранка Ћопића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/16 ливада 3. класе површине 328 м2, по почетној продајној цијени у износу од 2.788,00 КМ и

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 361/23 ливада 3. класе површине 374 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.179,00 КМ.

5.2. У Улици Доситеја Обрадовића:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/7 ливада 3. класе површине 361 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/11 ливада 3. класе површине 360 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.060,00 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/14 ливада 3. класе површине 359 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.051,50 КМ;

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/16 ливада 3. класе површине 357 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.034,50 КМ.

5.3. У Улици Видовданска:

– Грађевинску парцелу означену као к.ч. број 351/20 ливада 3. класе површине 361 м2, по почетној продајној цијени у износу од 3.068,50 КМ.

II

Продаја непокретности биће обављена усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: друга – поновљена лицитација).

Друга – поновљена лицитација биће одржана 05.03.2019. године у 10 часова, у  згради општине Дервента.

 

III

 

Поступак друге – поновљене лицитације обавиће Комисије за спровођење јавног надметања (у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

 

IV

На непокретностима којe су предмет друге – поновљене лицитације нису укњижени терети.

 

V

Право учешћа на другој – поновљеној лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје и која до 04.03.2019. године, до 15.30 часова, уз попуњену ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

 1. Копију личне карте;
 2. Доказ да је извршена уплата кауције односно да су новчана средства физичког или правног лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет општине Дервента);
 3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица овјерено овлашћење за заступање правног лица;
 4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
 5. Копију текућег рачуна.

(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

 

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке а.д. Бањалука,  у износу од 1.000,00 КМ.

 

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу: Општина Дервента – начелник општине „Комисија за спровођење јавног надметања“, са назнаком – за продају непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3., 74400 Дервента.

 

VIII

Образац пријаве на другу – поновљену лицитацију заинтересована лица могу добити у шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 6.

 

IX

Друга – поновљена лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.

Код утврђивања броја учесника друге – поновљене лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ).

 

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, биће закључен писмени купопродајни уговор.

Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове за нотарску обрада уговора, као и трошкове провођења промјена у катастарском операту, код надлежног органа управе за геодетске и имовинско – правне послове.

 

XI

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 7 дана од дана одржавања лицитације.

Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

 

XII

Учесник друге-поновљене лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од  закључења купопродајног уговора, губи право на враћање положене кауције.

Учесник друге – поновљене лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање положене кауције.

 

XIII

Оглас о другој – поновљеној лицитацији биће објављен у Дервентском листу, издање од 14.02.2019. године, на „К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници општине Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно – књижни, катастарски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента (канцеларија број 23), сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на бројеве телефона: 053/315-171 и  053/315-172.

 

Број: 02-475-115/18

Датум: 07.02.2019. године

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милорад Симић

Related posts

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – ОБАВЈЕШТЕЊЕ

admin

КОНКУРС – КОЛОР Б

admin

ОГЛАС – „ВЕНЕТО“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još