ИЗДВОЈЕНОКонкурси

Расписан конкурс за студентске и ђачке стипендије

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

Број:02-670-10/21

Датум: 3. март 2021. године

 

На основу члана 4. Правилника о стипендирању редовних студената и надарених ученикa средњих школа („Службени гласник општине Дервента“, број 11/19), градоначелник Дервенте расписује

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија редовним студентима и надареним ученицима

средњих школа у школској 2020/2021. години

I

 

Град Дервента додјељујe нове стипендије редовним студентима првог циклуса студија, који су први пут уписани у прву и више године студија и надареним ученицима средњих школа, под условом да:

– су држављани Републике Српске/БиХ;

– имају пребивалиште на подручју града Дервента у непрекидном трајању дужем од двије године, прије подношења пријаве на конкурс;

– студирају на високошколским установама које се финансирају из буџета РС;

– студенти завршне године студија нису старији од 26 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година;

– да су редовни студенти, ученици;

– студент није обновио више од једне године студирања на уписаној високошколској установи;

– ученици похађају наставу у средњим школама у Дервенти (ЈУ Средњошколски центар „Михајло Пупин“ Дервента и ЈУ Стручна и техничка школа ), осим ако се школују за занимања/струке, која су актом градоначелника, из члана 5. став 2. Правилника,  утврђена као дефицитарна, а таква занимања  нису заступљена у средњим школама у Дервенти,

– не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Студентима који студирају на факултетима чије је сједиште у Дервенти, стипендија се неће додјељивати.

II

Осим ових, стипендија ће се додијелити свим редовним студентима, по први пут уписаним у прву и више године студија било којег факултета, који се финансира из буџета РС, ако су:

– дјеца погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата;

– дјеца без оба родитеља;

– студенти из социјално – угрожених породица (увјерење Центра за социјални рад);

– студенти прве године студија који су на пријемном испиту остварили, укупно 90 и више бодова и

– редовни ученици средњих школа – дјеца без оба родитеља (по први пут уписани у први и више разреде школе).

III

Уз пријаву на конкурс (образац пријаве се може преузети у шалтер сали и на веб страници www.derventa.ba) сви заинтересовани студенти и ученици обавезни су доставити сљeдеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији:

–   потврду да је редован студент/ученик;

 • увјерење о положеним испитима са свих година студија са просјечном оцјеном студирања, а ученици средњих школа копију свједочанстава и копију диплома о освојеним мјестима на такмичењима у средњој школи;
 • потврду да студент није обновио више од једне године студирања на уписаној високошколској установи;
 • студенти прве године студија потврду о положеном пријемном испиту са бројем укупно остварених бодова;
 • копију прве стране индекса (са сликом и досије бр.);
 • увјерење о пребивалишту (ЦИПС);
 • копију личне карте;
 • кућну листу чланова породичног домаћинства;
 • потврду о статусу породице (породица погинулог и несталог борца ВРС, цивилне жртве рата, РВИ ВРС I–IV категорије, породица борца I и II категорије, социјално угрожена породица);
 • потврду о примањима родитеља, као и осталих чланова домаћинства уписаних у кућну листу, односно незапослености родитеља и осталих чланова (потврда са Бироа, а за оне који нису на евиденцији бироа, овјерену изјаву), односно о примању социјалне помоћи;
 • изјаву да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања, а за ученике, изјава родитеља/старатеља;
 • извод из матичне књиге умрлих, за студенте/ученике без једног или оба родитеља;
 • потврду о редовном школовању на високошколској установи за сваког студента из породице са два или више студената;
 • копију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун отворен.

IV

Бодовање пријављених кандидата на конкурс Комисија за додјелу стипендија проводиће по сљедећим критеријумима:

 1. Година студија:

I…………………………………………………………………      0  бодова

II ……………………………………………….      2  бода

III ………………………………………………     4 бода

IV..…………………………………………            6 бодова

V..………………………………………………….8 бодова

VI и апсолвенти ……………………………..……10 бодова

 1. Успјех током студирања

– Просјек оцјена на факултету………………..…….Х 5

 

 1. Статус породице

– Дјеца ратних војних инвалида

* I и II категорије инвалидности …………….….5 бодова

  * III и IV категорије инвалидности …..…….…..3 бода

– Дјеца бораца I и II категорије……………….…..2 бода

– Дјеца без једног родитеља    ……………………5 бодова

– Оба родитеља на бироу…………………………….4 бода

– Један родитељ на бироу………………………….2 бода

– Студент из породице са троје и више дјеце………1 бод

 1. Мјесечна примања по члану домаћинства

– без прихода………………….……………………………… 12 бодова

-приход до 99,99 КМ……………………………….……    10 бодова

– приход од 100,00 до 159,99 КМ……………………      8 бодова

– приход од 160,00 до 219,99 КМ …..……………            6 бодова

– приход од 220,00 до 279,99 КМ ……………………    4 бода

– приход од 280,00 до 339,99 КМ……………………………    2 бода

– приход од 340,00 до 499,99 КМ……………………………….1 бод

– приход од 500,00 КМ и више ………………………….         0 бодова

 

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат који има већи просјек оцјена, који ће се рачунати на двије децимале.

За надарене ученике средњих школа

Приједлог Наставничког вијећа и Савјета ученика школе на захтјев, писаним путем, Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а по запримљеним пријавама на конкурс.

V

Пријаве са потребним документима предају се у шалтер сали или шаљу поштом на адресу: Град Дервента, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента са назнаком „За стипендију“.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

VI

Конкурс ће бити објављен у Дервентском листу на огласној табли града Дервента и на веб страници https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/

VII

Конкурс остаје отворен од 4. марта до 22. марта 2021. године.

VIII

Послије утврђивања коначне листе студената и ученика којима се одобрава стипендија за школску 2020/2021. годину, а која ће бити објављена у Дервентском листу, на огласној табли и на веб страници www.derventa.ba, градоначелник ће са истим закључити уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије.

За евентуална питања и нејасноће заинтересовани се могу обратити у канцеларију број 7 у згради Градске управе, приземље, или на број телефона: 053/315-165.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

ПОВОРКА СА БАДЊАКОМ ОБИШЛА ГРАД

admin

Видовита Раденка на превару узела више од 800.000 КМ

admin

ДИО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНE БЕЗ СТРУЈЕ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još