Конкурси

Јавни позив за додјелу
помоћи за трошкове гријања

На основу тачке 10. Одлуке о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиормашним потрошачима („Службени гласник Републике Српске“ број 28/23) Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, објављује

Ј А В Н И ПОЗИВ

за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

I

Пакетом енергетске подршке ЕУ као инструментом претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину предвиђена су средстава за додјелу финансијске помоћи енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима у Републици Српској за трошкове гријања, у циљу ублажавања негативних социоекономских утицаја енергетске кризе.

II

Финансијска помоћ за трошкове гријање биће под прописаним условима додијељена лицима која поднесу пријаву на јавни позив, и то:

– лицима старијим од 65 година која не остварују лична примања;

– корисницима најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“ број 8/23) у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.

Наведена лица подносе пријаву на јавни позив под условом да подносилац пријаве или члан његовог домаћинства не припада ни једној категорији лица наведених у тачки III овог позива, којима ће финансијска помоћ бити додијељена на основу података из службених евиденција.

III

Финансијска помоћ за трошкове гријање биће додијељена на основу података из службених евиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:

– корисницима права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите;

– корисницима права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите;

незапосленим борцима од прве до пете категорије млађим од 60 година који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено -отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/1-012-2-2759/21 од 16. септембрс 2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 86/21);

борцима од прве до пете категорије старијим од 60 година, који се према ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe у стању социјалне потребе.

IV

Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања лицу старијем од 65 година:

– да има пребивалиште на подручју Републике Српске;

– да не остварује лична примања;

– да живи у домаћинству у којем просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив не прелазе износ од 350 КМ.

Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања кориснику најниже пензије:

– да је корисник најниже пензије у износу од 275,29 КМ или 330,37 КМ;

– да има пребивалиште на подручју Републике Српске;

– да живи у домаћинству у којем просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив не прелазе износ од 350 КМ.

V

Ако подносилац пријаве или члан домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ по више основа, финансијску помоћ остварују по једном основу.

Ако подносилац пријаве и члан домаћинства или више чланова домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ, финансијска помоћ се додјељује једном лицу.

VI

Пријава на јавни позив подноси се центру за социјални рад/служби социјалне зашите у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра/службе, а доступан је и у елекронској форми на званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите. Пријаву потписује подносилац пријаве, а потпис се овјерава код надлежног органа.

VII

Подносиоци пријаве уз пријаву на јавни позив достављају сљедeће доказе:

– доказ о пребивалишту (нпр. увјерење/обавјештење о пребивалишту или копија личне карте);

– увјерење Пореске управе о опорезивим приходима подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив;

– увјерење Фонда за пензијско и инвалидско осигурње о оствареним правима и износу права из пензијског и инвалидског осигурања подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив или увјерење да нису корисници права;

– доказ о посједовању текућег рачуна (уколико исти посједује).

VIII

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IX

Центри/службе провјеравају услове за лица која су поднијелa пријаву на основу јавног позива, те сачињавају списак лица чија домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у року од 30 дана од дана затварања јавног позива.

Центар/служба обавјештава лица која се не налазе на списку лица чија домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи, о разлозима због

којих се не налазе на списку, односно о условима које не испуњавају за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања.

Обавијештено лице има могућност да у року од седам дана од дана пријема обавјештења, оспори наведене разлоге због којих се не налази на списку лица писаним путем или усмено пред центром/службом.

X

Послије утврђивања коначног броја корисника финансијске помоћи, Министарство здравља и социјалне заштите утврђује појединачни износ по домаћинству у складу са расположивим средствима.

XI

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите.

Број: 11/05-012-299/22                                     МИНИСТАР

Бањалука, 28. април 2023. године                  Ален Шеранић

Related posts

Предузеће „Мирисан“ запошљава више радника

admin

МФ банка – оглас за посао

admin

ТЕХПРО ЦНЦ ОГЛАС ЗА ПОСАО

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još