Конкурси

Јавни позив за упућивањe
припадника борачких категорија у бању

ГРАД ДЕРВЕНТА

На основу Правилника о поступку реализације пројекта бањске рехабилитације чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре са подручја града Дервента („Службени гласник града Дервента“ број: 3/22) градоначелник Дервенте расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 30 чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре у бањско – климатске установе

I

Овај позив, упућује се породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима од I до X категорије и жртвама ратне тортуре, којима је бањска рехабилитација неопходна ради опоравка и наставка лијечења.

II

Предмет пријаве је потреба за медицинском или физикалном рехабилитацијом одређеног броја чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре.

III

Уз захтјев је потребно приложити сљедеће:

– Рјешење надлежног органа о признатом статусу ППБ, РВИ или жртве ратне тортуре;

– Рјешење о категоризацији борца;

– Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације, не старији од шест мјесеци од дана подношења захтјева;

– Фотокопија личне карте.

IV

Пријава, односно писмени захтјев, подноси се у Шалтер – сали Градске управе Дервента, о којима ће одлучивати надлежна комисија, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

V

На основу увида у приложену документацију, која се тражи овим позивом, надлежна комисија, коју именује градоначелник провешће поступак избора корисника према сљедећим критеријумима:

Рангирање РВИ:

1. По основу статуса РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) РВИ прве категорије – 50 бодова;                                                                                                              

б) РВИ друге категорије – 45 бодова;                                                                                                                

в) РВИ треће категорије – 40 бодова;                                                                                                       

г) РВИ четврте категорије – 35 бодова;                                                                                             

  д) РВИ пете категорије – 30 бодова;                                                                                               

ђ) РВИ шесте категорије – 25 бодова;                                                                                                 

е) РВИ седме категорије – 20 бодова;                                                                                               

 ж) РВИ осме категорије – 15 бодова;                                                                                                      

з) РВИ девете категорије – 10 бодова;                                                                                                      

 и) РВИ десете категорије – 5 бодова.

2. По основу остваривања права на додатак за његу и помоћ РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен – 15 бодова;                                                                                                                        

б) за други степен – 10 бодова;                                                                                                                              

в) за трећи степен  – 5 бодова.  

3. По основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен – 8 бодова;

б) за други степен – 6 бодова;

в) за трећи степен – 4 бода;

г) за четврти степен – 2 бода.

4. По основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ – подносиоцу захтјева припада 15 бодова.

5. По основу дужине војног ангажовања у рату РВИ -подносиоцу захтјева припада:

а) борцу прве категорије – 15 бодова;                                                                                                                         

б) борцу друге категорије -13 бодова;                                                                                                             

в) борцу треће категорије – 11 бодова;                                                                                                                  

 г) борцу четврте категорије – 9 бодова;                                                                                                            

 д) борцу пете категорије – 7 бодова;                                                                                                        

ђ) борцу шесте категорије – 5 бодова;                                                                                                                          

е) борцу седме категорије – 3 бода.       

           6. У случају истог броја бодова предност имају лица према сљедећем распореду:

                – са признатим правом на његу и помоћ;

                – са већим степеном инвалидитета;

                – са већом категоријом борца.

          РАНГИРАЊЕ ППБ:

        1. По основу статуса ППБ – подносиоцу захтјева припада:

        а) за сваког погинилог борца – 100 бодова.

2. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ, припада му:

а) РВИ прве категорије – 20 бодова;                                                                                                              

б) РВИ друге категорије – 18 бодова;                                                                                                                                  

 в) РВИ треће категорије – 16 бодова;                                                                                                                              

г) РВИ четврте категорије – 14 бодова;                                                                                                                           

д) РВИ пете категорије – 12 бодова;                                                                                                                          

 ђ) РВИ шесте категорије – 10 бодова;                                                                                                                    

е) РВИ седме категорије – 8 бодова;                                                                                                           

ж) РВИ осме категорије – 6 бодова;                                                                                                                     

з) РВИ девете категорије – 4 бода;                                                                                                                

и) РВИ десете категорије – 2 бода.

           3. Ако је подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ истом припада:

а) за први степен – 15 бодова;                                                                                                                   

б) за други степен – 10 бодова;                                                                                                                                                          

 в) за трећи степен – 5 бодова.

            4. Ако подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак припада му:

а) за први степен – 8 бодова;                                                                                                                  

б) за други степен – 6 бодова;                                                                                                      

в) за трећи степен – 4 бода;                                                                                                                  

г) за четврти степен – 2 бода.

5. Ако подносилац захтјева као ППБ, који је уједно и РВИ, остварује право на ортопедска и друга помагала, подносиоцу захтјева припада 15 бодова.

6. Ако је подносилац захтјева као ППБ био војно ангажован у рату припада му:

а) борцу прве категорије -10 бодова;                                                                                                                          

б) борцу друге категорије – 8 бодова;                                                                                                          

в) борцу треће категорије – 6 бодова;                                                                                                            

г) борцу четврте категорије – 5 бодова;                                                                                                                   

д) борцу пете категорије – 4 бода;                                                                                                                    

ђ) борцу шесте категорије – 3 бода;                                                                                                                  

е) борцу седме категорије – 2 бода.  

7. У случају истог броја бодова предност имају лица према сљедећем распореду:

               – родитељи погинулог борца;

               – подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ;

               – подносилац захтјева старијег датума рођења.

РАНГИРАЊЕ ЖРТАВА РАТНЕ ТОРТУРЕ:

  1. По основу статуса жртве ратне тортуре подносиоцу захтјева припада 50 бодова.

 2. Ако је жртва ратне тортуре и уједно и РВИ подносиоцу захтјева припада:

а) РВИ прве категорије – 20 бодова;                                                                                                                      

б) РВИ друге категорије – 18 бодова;                                                                                                                 

 в) РВИ треће категорије – 16 бодова;                                                                                                                      

 г) РВИ четврте категорије -14 бодова;                                                                                                                           

д) РВИ пете категорије  – 12 бодова;                                                                                                                              

ђ) РВИ шесте категорије – 10 бодова;                                                                                                                          

е) РВИ седме категорије – 8 бодова;                                                                                                                   

ж) РВИ осме категорије – 6 бодова;                                                                                                            

з) РВИ девете категорије – 4 бода;                                                                                                                      

и) РВИ десете категорије – 2 бода.

        3. Ако је подносилац захтјева као жртва ратне тортуре био војно ангажован у рату припада му:

а) борцу прве категорије -10 бодова;                                                                                                                        

б) борцу друге категорије – 9 бодова;                                                                                                                          

в) борцу треће категорије – 8 бодова;                                                                                                                  

г) борцу четврте категорије – 5 бодова;                                                                                                                

д) борцу пете категорије – 4 бода;                                                                                                               

 ђ) борцу шесте категорије – 3 бода;                                                                                                                 

е) борцу седме категорије – 2 бода.         

      4.  У случају  истог броја бодова  предност има:

               – подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ;

               – подносилац захтјева старијег датума рођења.  

VI

У поступку избора корисника обавезно је обезбиједити сразмјерну заступљеност укупног броја РВИ, чланова ППБ и лица која имају статус жртве ратне тортуре, с тим што ће се код избора чланова ППБ предност дати родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.               

VII

Право на бањску рехабилитацију немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације министарства протекле три године, као и текуће године, те РВИ – ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске, у истом периоду.

VIII

Рок за достављање захтјева је 15 дана од дана објављивања јавног позива у Дервентском листу и на огласној табли Градске управе Дервента.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                        Милорад Симић

Related posts

Стручна и техничка школа
продаје Ексцентар пресу

Derventski List

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ИЗБОРИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još