ИЗДВОЈЕНОНовости

ДОНЕСЕНЕ НОВЕ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о престанку обуставе јавног превоза лица, број: 32-3/20 од 08.05.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о престанку обуставе јавног превоза лица у друмском саобраћају

 на територији општине Дервента

 

 • У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Дервента:

 

 • Јавни превоз лица на подручним (републичким аутобуским линијама до 50 километара) и републичким аутобуским линијама преко 50 километара, успоставља се од 11.05.2020. године.

 

 • Јавни превоз лица из тачке 2. ове наредбе успоставља се са попуњеношћу до 50% у складу са дефинисаним дозвољеним распоредом сједења и могућношћу да превозник редукује број полазака у складу са потребама.

 

 • Превозници су дужни организовати рад у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за постепено ублажавање мјера.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-18/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                       Милорад  Симић

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској, број: 32-4/20 од 08.05.2020. годинe, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о регулисању радног времена здравствених установа – апотека

 на територији општине Дервента

 

 • У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Дервента регулише се радно вријеме здравствених установа – апотека (у даљем тексту: апотека).
 • Апотеке су дужне да организују радно вријеме према условима утврђеним рјешењем о испуњености услова за обављање апотекарске дјелатности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, на начин да се не ремети забрана кретања која је на снази.
 • Радно вријеме из тачке 2. ове наредбе не односи се на апотеке које организују дежурство или приправност, а то су:
 1. a) Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента (у дане: уторак и сриједа),

б) Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента (у дане: четвртак и петак),

ц) Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента (у дане: субота, недеља и понедељак).

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-17/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                       Милорад  Симић

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 32-1/20 од 08.05.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

 

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента

 

 

 • Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији општине Дервента.

 

 • У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести

те заштите и спасавања становништва у општини Дервента:

 1. Забрањује/у се до 25.05.2020. године:
 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај и
 • такмичарске активности спортских организација и спортиста,

 

 1. Забрањује/у се до 18.05.2020. године:
 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

 

 • Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
 1. У временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

– трговинама на велико,

– трговина на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,

– угоститељским објектима за исхрану и пиће,

– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,

– јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,

– фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

– приватним стоматолошким амбулантама,

– субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),

– пољопривредним апотекама,

– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и

– приређивачима игара на срећу,

 

 1. од 07:00 до 15:00 часова:

– тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),

 1. од 06:00 до 13:00 часова:

– сточним пијацама.

 

 • Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

– рад дјечијим играоницама и

– активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

 

 • У периоду из тачке 3. ове наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 3. подтачка 1. ове наредбе.

 

 • Сви субјекти из тачке 3. и 4. ове наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

 

 • Сви субјекти из тачке 3. и 4. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Општинска управа и општинске службе ће од дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој рад  како слиједи:
 1. на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 2. одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе у радном времену од понедељка до петка, од 07:30 до 15:30 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбедити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним

препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 9. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

 

 

Број: 02-140-16/20                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                        Милорад  Симић

Related posts

Свечано на Благовијести у Старој цркви

admin

Земљотрес се осјетио
и у Анталији

Derventski List

Тројица браће гаје љубав према шаргији и изворној пјесми

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još