ИЗДВОЈЕНОНовости

ДОНЕСЕНЕ НОВЕ НАРЕДБЕ О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о престанку обуставе јавног превоза лица, број: 32-3/20 од 08.05.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о престанку обуставе јавног превоза лица у друмском саобраћају

 на територији општине Дервента

 

 • У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Дервента:

 

 • Јавни превоз лица на подручним (републичким аутобуским линијама до 50 километара) и републичким аутобуским линијама преко 50 километара, успоставља се од 11.05.2020. године.

 

 • Јавни превоз лица из тачке 2. ове наредбе успоставља се са попуњеношћу до 50% у складу са дефинисаним дозвољеним распоредом сједења и могућношћу да превозник редукује број полазака у складу са потребама.

 

 • Превозници су дужни организовати рад у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за постепено ублажавање мјера.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-18/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                       Милорад  Симић

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о регулисању радног времена здравствених установа – апотека у Републици Српској, број: 32-4/20 од 08.05.2020. годинe, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

НАРЕДБУ

о регулисању радног времена здравствених установа – апотека

 на територији општине Дервента

 

 • У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Дервента регулише се радно вријеме здравствених установа – апотека (у даљем тексту: апотека).
 • Апотеке су дужне да организују радно вријеме према условима утврђеним рјешењем о испуњености услова за обављање апотекарске дјелатности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, на начин да се не ремети забрана кретања која је на снази.
 • Радно вријеме из тачке 2. ове наредбе не односи се на апотеке које организују дежурство или приправност, а то су:
 1. a) Здравствена установа „АПОТЕКА СТЕФАНОВИЋ“ Дервента, улица 1. маја број 33, Дервента (у дане: уторак и сриједа),

б) Здравствена установа – Апотека „PHARMA NOVA“ Дервента, улица Милована Бјелошевића Белог број 4, Дервента (у дане: четвртак и петак),

ц) Здравствена установа – Апотека „CENTAR PHARM“ Дервента, улица Чика Јове Змаја број 2, Дервента (у дане: субота, недеља и понедељак).

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-17/20                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                       Милорад  Симић

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Срске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 32-1/20 од 08.05.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

 

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента

 

 

 • Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији општине Дервента.

 

 • У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести

те заштите и спасавања становништва у општини Дервента:

 1. Забрањује/у се до 25.05.2020. године:
 • сва јавна окупљања,
 • рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај и
 • такмичарске активности спортских организација и спортиста,

 

 1. Забрањује/у се до 18.05.2020. године:
 • рад дјечијим играоницама и
 • активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

 

 • Ограничава се рад до 25.05.2020. године:
 1. У временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

– трговинама на велико,

– трговина на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,

– угоститељским објектима за исхрану и пиће,

– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,

– јавним кухињама путем шалтерског услуживања, без могућности услуживања у објектима,

– фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

– приватним стоматолошким амбулантама,

– субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),

– пољопривредним апотекама,

– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничавања рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина и

– приређивачима игара на срећу,

 

 1. од 07:00 до 15:00 часова:

– тржницама на велико и тржницама на мало (пијаце),

 1. од 06:00 до 13:00 часова:

– сточним пијацама.

 

 • Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

– рад дјечијим играоницама и

– активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

 

 • У периоду из тачке 3. ове наредбе угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из тачке 3. подтачка 1. ове наредбе.

 

 • Сви субјекти из тачке 3. и 4. ове наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

 

 • Сви субјекти из тачке 3. и 4. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Општинска управа и општинске службе ће од дана ступања на снагу ове наредбе организовати свој рад  како слиједи:
 1. на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 2. одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе у радном времену од понедељка до петка, од 07:30 до 15:30 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичне службе зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбедити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним

препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 9. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престаје да важи Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредба о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-10/20 од 29. априла 2020. године, Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-12/20 од 05. маја 2020. године и Наредба о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-14/20 од 08. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу 11.05.2020. године и примјењиваће се до 25.05.2020. године и објавиће се у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

 

 

Број: 02-140-16/20                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11. мај 2020. године                                                        Милорад  Симић

Related posts

АКЦИЈА ДАРИВАЊА КРВИ 15. ОКТОБРА

admin

УТВРЂЕН НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА, ПРИМЈЕДБЕ ДО 23. ЈУНА

admin

Мјере продужене до 1. децембра

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još