Конкурси

Лицитација за закуп просторија у згради Гимназије

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

На основу члана 2. став 1. Одлуке о издавању у закуп школских просторија у згради Гимназије путем јавног оглашавања („Службени гласник града Дервента“, број 20/21) и члана 6. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“, број 28/79), градоначелник Дервенте објављује

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за додјелу у закуп школских просторија у

згради Гимназије

I

Град Дервента даје у закуп школске просторије у згради Гимназије у Улици Светог Саве број 1, и то једну учионицу и једну канцеларију, укупне површине 85,00 m2 у згради изграђеној на к.ч. 189/1 к.о. Дервента 2, уписанoj у ЗК уложак број 248 са правом располагања града Дервента са дијелом 1/1.

II

Поступак јавне лицитације обавиће се прибављањем писмених понуда.

III

Почетна минимална цијена мјесечне закупнине пословног простора износи 250 КМ без урачунатог ПДВ-а.

IV

Право учешћа на лицитацији имају правна лица регистрована за обављање дјелатности из области образовања, која уз понуду доставе доказ о положеној кауцији која износи десет одсто од почетне мјесечне закупнине пословног простора и копију пословног рачуна.

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора града Дервента, број 5550080025200323, отворен код Нове банке а.д. Бањалука.

V

Рок за достављање понуда је 11. новембар 2021. године до 12 часова.

Понуде се достављају у затвореној коверти путем поште или у Шалтер – сали Градске управе на адресу: Град Дервента – градоначелник, Комисија за провођење поступка јавне лицитације за издавање у закуп школских просторија у згради Гимназије путем јавног оглашавања, Трг ослобођења број 3, са јасном назнаком: „ПОНУДА ЗА ЗАКУП  ШКОЛСКИХ ПРОСТОРИЈА У ЗГРАДИ ГИМНАЗИЈЕ“ – НЕ ОТВАРАЈ.

VI

Благовремено приспјеле понуде јавно ће отворити комисија и то 11. новембра 2021. године у 13 часова у Конференцијској сали Градске управе.

Понуде које стигну послије овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси комисија у року од седам дана од дана отварања понуда, послије чега ће у писменој форми обавијестити све учеснике.

VII

Са најповољнијим понуђачем градоначелник ће закључити уговор о закупу школских просторија на период од пет година.

Уговором о закупу регулисаће се уговорни односи између уговарача.

VIII

Учесник лицитације који је стекао услове за закључење уговора о закупу, а одустане од закључења уговора, губи право на враћање кауције.

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање уплаћене кауције.

IX

Оглас о јавној лицитацији биће објављен у Дервентском листу, на интернет страници Градске управе и на огласној табли.

X

Детаљније информације заинтересована правна лица могу добити у Одјељењу за стамбено – комуналне послове сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова или на телефон број: 053/ 315-142.

 

Број: 02-374-50/21

Датум: 22. октобар 2021. године

                                                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

„Дедина“ запошљава
раднике у производњи

Derventski List

Јавни позив за незапослене борце

admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ РЕГРЕСИРАНИ ДИЗЕЛ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još