Конкурси

Јавни позив за упућивање борачких
категорија на бањско лијечење

ГРАДСКА УПРАВА

ДЕРВЕНТА

На основу Правилника о поступку реализације пројекта бањске рехабилитације чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре из Дервенте („Службени гласник града Дервента“, број: 3/22), градоначелник Дервенте расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 28 чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре у бањско – климатске установе

          I

Овај позив, упућује се породицама погинулих бораца, ратним војним инвалидима од I до X категорије и жртвама ратне тортуре, којима је бањска рехабилитација неопходна ради опоравка и наставка лијечења.

II

Предмет пријаве је потреба за медицинском или физикалном рехабилитацијом одређеног броја чланова породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и жртава ратне тортуре.

III

Уз захтјев, потребно је приложити сљедеће:

– Рјешење надлежног органа о признатом статусу ППБ, РВИ или жртве ратне тортуре;

– Рјешење о категоризацији борца;

– Налаз и препоруку надлежне здравствене установе  о неопходности бањске рехабилитације, не старији од шест мјесеци од дана подношења захтјева;

– Фотокопију личне карте.

IV

Пријава, односно писмени захтјев, подноси се у Шалтер -сали Градске управе Дервента, а о њима ће одлучивати надлежна комисија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

V

На основу увида у приложену документацију, која се тражи овим позивом, надлежна комисија, именована од стране градоначелника, провешће поступак избора корисника по сљедећим критеријумиа:

Рангирање РВИ:

1. На основу статуса РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) РВИ прве категорије – 50 бодова                                                                                                              

б) РВИ друге категорије – 45 бодова                                                                                                                 

в) РВИ треће категорије – 40 бодова                                                                                                        

г) РВИ четврте категорије – 35 бодова                                                                                              

д) РВИ пете категорије – 30 бодова                                                                                             

ђ) РВИ шесте категорије – 25 бодова                                                                                                 

е) РВИ седме категорије – 20 бодова                                                                                                

ж)РВИ осме категорије – 15 бодова                                                                                                     

з) РВИ девете категорије – 10 бодова                                                                                                       

и) РВИ десете категорије – 5 бодова.

2. На основу остваривања права на додатак за његу и помоћ РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен – 15 бодова                                                                                                                       

б) за други степен – 10 бодова                                                                                                                              

в) за трећи степен  – 5 бодова 

3. На основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) за први степен – 8 бодова                                                                                                                  

б) за други степен – 6 бодова                                                                                                               

в) за трећи степен – 4 бода                                                                                                                              

  г) за четврти степен – 2 бода.

4. На основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ – подносиоцу захтјева припада 15 бодова.

5. На основу дужине војног ангажовања у рату РВИ -подносиоцу захтјева припада:

а) борцу прве категорије – 15 бодова                                                                                                                        

б) борцу друге категорије – 13 бодова                                                                                                              

в) борцу треће категорије – 11 бодова                                                                                                                  

г) борцу четврте категорије – 9 бодова                                                                                                              

д)борцу пете категорије – 7 бодова                                                                                                        

ђ) борцу шесте категорије – 5 бодова                                                                                                                          

е) борцу седме категорије – 3 бода.       

           6. У случају истог броја бодова предност имају лица према сљедећем распореду:

                – са признатим правом на његу и помоћ;

                – са већим степеном инвалидитета;

                – са вишом категоријом борца.

          РАНГИРАЊЕ ППБ:

        1. На основу  статуса ППБ – подносиоцу захтјева припада:

        а) за сваког погинилог борца – 100 бодова.

2. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ, истом припада:

а) РВИ прве категорије – 20 бодова                                                                                                                  

б) РВИ друге категорије – 18 бодова                                                                                                                                  

в) РВИ треће категорије – 16 бодова                                                                                                                               

г) РВИ четврте категорије – 14 бодова                                                                                                                           

д) РВИ пете категорије – 12 бодова                                                                                                                           

ђ) РВИ шесте категорије – 10 бодова                                                                                                                     

е) РВИ седме категорије – 8 бодова                                                                                                           

ж)РВИ осме категорије – 6 бодова                                                                                                                       

з) РВИ девете категорије – 4 бода                                                                                                                  

и) РВИ десете категорије – 2 бода.

           3. Уколико је подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ истом припада:

а) за први степен – 15 бодова                                                                                                                       

б) за други степен – 10 бодова                                                                                                                                                           

в) за трећи степен – 5 бодова.

4. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак истом припада:

а) за први степен – 8 бодова                                                                                                                      

б) за други степен – 6 бодова                                                                                                     

в) за трећи степен – 4 бода                                                                                                                  

г) за четврти степен – 2 бода.

5. Уколико подносилац захтјева као ППБ, који је уједно и РВИ, остварује право на ортопедска и друга помагала, подносиоцу захтјева припада 15 бодова.

6. Уколико је подносилац захтјева као ППБ био војно ангажован у рату истом припада:

а) борцу прве категорије – 10 бодова                                                                                                                         

б) борцу друге категорије – 8 бодова                                                                                                                  в) борцу треће категорије – 6 бодова                                                                                                             г) борцу четврте категорије – 5 бодова                                                                                                                   д) борцу пете категорије – 4 бода                                                                                                                     ђ) борцу шесте категорије – 3 бода                                                                                                                  е) борцу седме категорије – 2 бода.  

7. У случају истог броја бодова предност имају лица према сљедећем распореду:

– родитељи погинулог борца;

– подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ;

– подносилац захтјева старијег датума рођења.

РАНГИРАЊЕ ЖРТАВА РАТНЕ ТОРТУРЕ:

  1. На основу статуса жртве ратне тортуре подносиоцу захтјева припада 50 бодова.

 2. Уколико је жртва ратне тортуре и уједно и РВИ подносиоцу захтјева припада:

а) РВИ прве категорије – 20 бодова                                                                                                                      

б) РВИ друге категорије – 18 бодова                                                                                                                  

в) РВИ треће категорије – 16 бодова                                                                                                                       

г) РВИ четврте категорије – 14 бодова                                                                                                                            

д) РВИ пете категорије  – 12 бодова                                                                                                                              

ђ) РВИ шесте категорије – 10 бодова                                                                                                                          

е) РВИ седме категорије – 8 бодова                                                                                                                  

ж)РВИ осме категорије – 6 бодова                                                                                                              

з) РВИ девете категорије – 4 бода                                                                                                                      

и) РВИ десете категорије – 2 бода.

 3. Уколико је подносилац захтјева као жртва ратне тортуре био војно ангажован у рату истом припада:

а) борцу прве категорије – 10 бодова                                                                                                                         

б) борцу друге категорије – 9 бодова                                                                                                                          

в) борцу треће категорије – 8 бодова                                                                                                                   

г) борцу четврте категорије – 5 бодова                                                                                                                

д)борцу пете категорије – 4 бода                                                                                                                   

ђ) борцу шесте категорије – 3 бода                                                                                                                  

е) борцу седме категорије – 2 бода.         

4.  У случају  истог броја бодова предност има:

– подносилац захтјева којем је утврђен и статус РВИ;

– подносилац захтјева старијег датума рођења.  

VI

У поступку избора корисника обавезно је обезбиједити сразмјерну заступљеност укупног броја РВИ, чланова ППБ и лица која имају статус жртве ратне тортуре, с тим што ће се код избора чланова ППБ предност дати родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.               

VII

Право на бањску рехабилитацију немају лица која су то право користила у Пројекту бањске рехабилитације министарства у протекле три године, као и текуће године, те РВИ – ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске у истом периоду.

VIII

Рок за достављање захтјева је 15 дана од дана објављивања јавног позива у Дервентском листу и на огласној табли Градске управе Дервента.

Број: 02-56-13/23 

Датум: 3. мај 2023. године

                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милорад Симић

Related posts

Нова наредба о радном времену угоститељских објеката

admin

Јавни позив за додјелу средстава
јавним предузећима и установама

Derventski List

Конкурс за упис у СШЦ „Михајло Пупин“

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još