ИЗДВОЈЕНОКонкурси

Донесена нова наредба о регулисању рада на подручју града

ГРАД ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Реублике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Реублике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 14/21), чланa 89. став 3. Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 97-1/21 од 30.08.2021. године, на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник Дервенте, доноси

                                                                                        НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији града Дервента

 

 • У циљу спрјечавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Дервента и заштите и спасавања становништва од 30.02021. до 13.09.2021. године забрањују се:
 1. сва јавна окупљања у групама већим од 120 лицa,
 2. сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица.

 

 • Од 30.08.2021. до 13.09.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од шест до 24 часа:
 1. свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
 2. приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

 

 • Изузетно од тачке 2), подтачке 1. ове Наредбе од 30.08.2021. до 13.09.2021. године, у периоду од шест до два часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Од 30.08.2021. до 13.09.2021. године у периоду од 24 до шест часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

 

 • Од 30.08.2021. године у периоду од шест до три часа наредног дана а изузетно од тачке 1), подтачке 1. ове наредбе, дозвољавају се:
 1. такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“,
 2. организација културних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Дозвољене активности из ове наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Задужују се све васпитно-образобне установе на подручју Града Дервента, да у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Српској, редовно обавјештавају Министарство просвјете и културе, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину.

 

 • Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 7) ове наредбе може да обухвата све школе на подручју одређене јединице локалне самоуправе или само одређене школе са или без подручних одјељења.

 

 • Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.

 

 • Изузетно од тачке 9) ове наредбе обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 1. дјеца млађа од 7 година живота,
 2. лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
 3. лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских

објеката.

 

 • Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

 

 • Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7) ове наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.

 

 • Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 1. услуге пружају заштићени маском,
 2. обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 3. обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 4. се придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
 5. одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

 

 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

 

 • Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
 1. организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
 2. на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

 

 • Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

 • Градска управа дужна је организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 1. на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 2. одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у градској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Град организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица и остали субјекти која врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.

 

 • Надзор над спровођењем ове наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове града Дервента.

 

 • Наређује се Градском штабу за ванредне ситуације Града Дервента да у случају погоршања епидемиолошке ситуације на територији града донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овом наредбом и да под хитно преузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији Града Дервента, те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.

 

 • Непоштовање мјера забране и ограничења из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).

 

 • Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз ову наредбу.

 

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престајe да важи Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Дервента, број: 02-140-28/21 од 17. августа године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику Града Дервента“.

 

Број: 02-140-31/21                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 1. септембар 2021. године                              Милорад  Симић

Related posts

Божићни пост почиње сутра

admin

ПРОЧИТАЈТЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ У ПРОГРАМУ РТРС-А

admin

МИТРОПОЛИТ ПОРФИРИЈЕ ОСВЕШТАВА ЗВОНА ЗА ХРАМ

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još