ИЗДВОЈЕНОНовости

НОВА НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона (КОВИД-19) у Републици Српској број: 42-3/20 од 8. јуна 2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Дервента доноси

 

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији општине Дервента

 

 

 • У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и КОВИД-19 болести на територији општине Дервента и заштите и спасавања становништва до јуна 2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 особа на јавном мјесту.

 

 • До 22. јуна 2020. године ограничава се радно вријеме угоститељских објеката за исхрану и пиће од шест до 23 часа.

 

 • Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

 

 • До 22. јуна 2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

 

 • Субјектима којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних упутством Института за јавно здравство Републике Српске за спречавање појаве и ширења КОВИД-19 на радном мјесту.

 

 • Сви субјекти из тачке 5. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством Института за јавно здравство РС.

 

 • Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад како слиједи:
 1. на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору;
 2. одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској управи у радном времену од понедјељка до петка од 7.30 до 15.30 часова, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 

 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач општина организовати процес рада уз извршавање свих функција, обезбиједити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног министарства.

 

 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштивање исте од стране напријед наведених субјеката.

 

 • О извршењу задатака из ове наредбе органи из тачке 10. ове наредбе, свакодневно, најкасније до осам часова извјештаваће команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.

 

 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлашћења дужни су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно -оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 

 • Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба о регулисању радног времена угоститељских објеката на територији општине Дервента, број: 02-140-20/20 од 25. маја 2020. године и Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-22/20 од 26. маја 2020. године.

 

 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Дервента“.

 

 

 

Број: 02-140-24/20                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 09. јун 2020. године                                                        Милорад Симић

Related posts

Зацртани циљеви и пројекти
воде Дервенту напријед

Derventski List

Расписан конкурс за упис
ученика у средњу школу МУП-а

Derventski List

Са стручним тимом о локацијама за школу

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još