ИЗДВОЈЕНОНовости

НОВА НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА У ДЕРВЕНТИ

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике  Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Реублике Српске“, број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Реублике Срске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 4/18), чланa 89. став 3. Статута Општине Дервента (“Службени гласник Општине Дервента“, број 7/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 52-1/20 од 17.08.2020. године, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента, доноси

 

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката

на територији Општине Дервента

 

 • У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији општине Дервента и заштите и спасавања становништва до 308.2020. године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.

 

 • До 308.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.

 

 • Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

 

 • До 308.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 • Субјекти из тачке 5. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Општинска управа и општинске службе дужне су организовати свој рад како слиједи:
 1. на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављења дужих редова у затвореном простору,
 2. одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 3. омогућити рад шалтер сале и матичне службе у oпштинској управи, уз контролу броја корисника услуга шалтер сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метзра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику, у радном времену од понедељка до петка, од 07:30 до 15:30 часова.
 • У свим јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина организовати

процес рада уз извршавање свих функција, обезбедити мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге.

 • ЈЗУ Дом здравља Дервента ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства.
 • Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 • О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 10. ове Наредбе, свакодневно најкасније до 08:00 часова извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и стању у областима за које су основане.
 • Органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења

дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно-оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

 • Ступањем на снагу ове Наредбе, престају да важе Наредбa о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента, број: 02-140-29/20 од 04. августа 2020. године.
 • Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Дервента“.

 

Број: 02-140-30/20                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 18. август 2020. године                                                  Милорад  Симић

Related posts

ДЕРВЕНТА ОТКЉУЧАЛА СВИЈЕТ ИЛУЗИЈЕ И НАУКЕ

admin

ЖУНИЋ: БОРБА РАДНИКА „УНИСА“ УСПЈЕШНО ОКОНЧАНА

admin

СВЕ МЈЕРЕ ПРОДУЖЕНЕ ДО 6. ЈУЛА

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još