ИЗДВОЈЕНОНовости

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОМОЋ ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

Општинска управа Дервента расписала је јавни позив пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед КОВИД-19 изазване вирусом корона.

Ради се о сету од три мјере, међу којима је одлука о ослобађању плаћања закупнине, те субвенције за комуналне таксе за истицање пословног имена и за заузимање јавне површине.

Наведене мјере односе се на период од 15. марта до 30. априла и крећу се од 50 до 100 одсто субвенције или ослобађања плаћања закупнина у зависности од тога да ли се радило о потпуној забрани рада или ограничавању рада.

Крајњи рок за подношење пријава на јавни позив је 30. септембар.

ЈАВНИ ПОЗИВ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута општине Дервента  („Службени гласник општине Дервента), начелник општине Дервента  расписује

Ј А В Н И  П О З И В

пословним субјектима у општини Дервента

за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести

КОВИД-19 

 

I

 Предмет јавног позива

 

Предмет овог јавног позива је:

 

Додјела субвенција пословним субјектима за износ:

– Комуналне таксе за истицање пословног имена;

– Накнаде за заузимање јавне површине и

 

Ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговорном односу са општином.

 

II

Општи услови

 

Овај Јавни позив односи се на:

 

– Пословне субјекте чије је сједиште на територији општине и којим је забрањено или ограничено обављање дјелатности актима Републичког и/или Општинског  штаба за ванредне ситуације и

– Закупце пословних просторија који су у уговорном односу са општином.

 

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и самостални предузетници.

 

Списак дјелатности и врсте пословних субјеката на које се примјењује овај Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници општине.

 

За додјелу субвенције и/или ослобађање плаћања закупнине подноси се прописани пријавни образац за сваку врсту права посебно.

 

Пријавни образац се може преузети сваким радним даном од 7.30 – 15.30 часова у Шалтер сали општине Дервента, шалтер број 7, Трг ослобођења 3, као и на интернет страници општине Дервента www.derventa.ba.

 

Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје у Шалтер сали општине Дервента, шалтер број 5, радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

 

Уз пријавни образац прилаже се Обавјештење о разврставању пословног субјекта  по дјелатности,  које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга документација утврђена у јавном позиву, под одговарајућим тачкама за сваку врсту права.

 

За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре општине.

 

Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности.

 

Правна лица и самостални предузетници дужни су уз захтјев приложити и фотокопију поднесене Пореске пријаве за 2020. годину.

III

Посебни услови

 

  1. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести КОВИД-19,  изазване   вирусом SARS – CoV-2 у општини Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/20).

 

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањено или ограничено обављање дјелатности за аликвотни дио комуналне таксе за период  од 15. марта до 30. априла 2020. године у висини њихове обавезе, и то:

– Пословни субјекти којима је забрањен рад – 100 одсто износa аликвотног дијела комуналне таксе и

– Пословни субјекти којима је рад ограничен – 50 одсто од износа аликвотног дијела комуналне таксе.

 

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31. децембар 2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према општини Дервента.

 

Пријава се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

 

Крајњи рок за подношење пријава је 30. септембар 2020. године.

 

О поднесеним пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

 

Контакт телефон 053/315-170 или e-mail derv.pri@gmail.com.

 

  1. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине

 

Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом  додјеле субвенција пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести  КОВИД-19,  изазване   вирусом SARS – CoV-2  у општини Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/20).

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањен или ограничен рад за период  oд 15. марта до 30. априла 2020. године у висини њихове обавезе, и то:

– Пословни субјекти којима је рад забрањен – 100 одсто за период oд 15. марта до 30. априла 2020. године  и

– Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50 одсто за период  oд 15. марта до 30. априла 2020. године.

 

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31. децембар 2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према општини Дервента.

 

Пријава се подноси Одјељењу за стамбено – комуналне послове.

 

Крајњи рок за подношење пријава је 30. септембар 2020. године.

 

О поднесеним пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

 

Контакт телефон 053/315-141 или e-mail stambeno.derv@derventa.ba.

 

  1. 3. Ослобађање плаћања закупнине

 

Право на ослобађање плаћања закупнине утврђује се у складу са Одлуком о ослобађању плаћања закупнине у општини Дервента („Службени гласник општине Дервента “, број 7/20).

 

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу са општином по основу уговора о комерцијалном закупу, којима је примјеном  Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02-022-64  од 15. марта 2020. године, Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента, број 02-140-2/20 од 17. марта 2020. године, Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02-140-3/20 од 19. марта 2020. године, Наредбе о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02-140-4/20 од 23. марта 2020. године, Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02-140-5/20 од 1. априла 2020. године, Наредбе о измјени и допуни Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента, број 02-140-7/20 од 14. априла 2020. године и Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02-140-9/20 од 28. априла 2020. године, Наредбе о исправци Наредбе о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Дервента број 02/140-10/20 од 29. априла 2020. године забрањен рад  или  ограничено радно вријеме и закупци који имају закључен уговор о закупу пословних просторија под посебним условима.

 

Право на ослобађање плаћања закупнине имају:

 

– Комерцијални закупци којим је претежна дјелатност обухваћена забраном рада напријед наведеним наредбама  у периоду oд 15. марта до 30. априла 2020. године;

 

– Комерцијални закупци којим је претежна дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена напријед наведеним наредбама oд 15. марта до 30. априла 2020. године;

– Закупци под посебним условима (удружења грађана) oд 15. марта до 30. априла 2020. године.

 

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су измирили обавезе према општини Дервента  закључно са мартом 2020. године.

 

У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“ закупац је обавезан навести за који период у 2020. години тражи ослобађање плаћања закупнине.

 

Пријава се подноси Одјељењу за стамбено-комуналне послове.

Крајњи рок за подношење пријава је 30. септембар 2020. године.

 

О поднесеним пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

 

Контакт телефон 053/315-142 или e-mail:stambeno.derv@derventa.ba.

 

III

Начин остваривања права по јавном позиву

 

Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење.

 

1) За додјелу субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена и накнаде за заузимање јавне површине:

– Одлуке/рјешења доносе се на крају сваког мјесеца, у складу са расположивим средствима;

– Дозначавање средства ће бити у складу са одлуком/ рјешењем.

 

2) За ослобађање плаћања закупнине доноси се рјешење о ослобађању плаћања закупнине за који период и укупан износ.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                           Милорад Симић

Related posts

На седам дана обуставља се настава, затварају тржни центри и кафићи

admin

ЗАШТО ДА УПИШЕМ: РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА

admin

Дјеца највећа радост и будућност града

admin

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete s ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvatam Pročitaj još